Katsomustieto

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1
ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus (7-9lk)
T2
ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista (8lk)
T4
ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa (8lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake


T1 Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa5
Oppilas muistaa uskontoon liittyviä piirteitä.
6
Oppilas muistaa uskontoon liittyviä käsitteitä.
7
Oppilas osaa vertailla uskontoon liittyviä piirteitä.
8
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.
9
Oppilas osaa erotella uskontoon liittyviä piirteitä ja käsitteitä ympäröivässä kulttuurissa.
10
Oppilas osaa arvioida uskonnon merkitystä osana ympäröivää kulttuuria.
T2 Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen5
Oppilas muistaa uskonnon peruskäsityksiä ja opetuksia.
6
Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnon lähteistä.
7
Oppilas osaa sijoittaa opiskeltavan uskonnon synnyn tiettyyn historian ajanjaksoon.
8
Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet.
9
Oppilas osaa erotella uskonnon syntyyn vaikuttavia tapahtumia ja niistä kertovia lähteitä.
10
Oppilas osaa arvioida uskonnollisten lähteiden luotettavuutta.
T4 Uskonnon ja kulttuurin lukutaito5
Oppilas tunnistaa uskontojen symbolit ja perususkomukset.
6
Oppilas pystyy selittämään erilaisia uskonnollisia tapoja.
7
Oppilas osaa tulkita kuvasta tai tilanteesta, mitä uskonnollisessa tapahtumassa tapahtuu.
8
Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.
9
Oppilas osaa erottaa uskonnollisia aiheita eri tilanteissa ja osaa analysoida niiden merkitystä.
10
Oppilas osaa arvioida uskonnon merkitystä medialle, taiteelle ja populaarikulttuurille.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake