Katsomustieto

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1
ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus (7-9lk)
T3
ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen (7-8lk)
T5
ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja (7lk)
T7
auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina (7lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arviointikriteerit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1 Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa5
Oppilas muistaa uskontoon liittyviä piirteitä.
6
Oppilas muistaa uskontoon liittyviä käsitteitä.
7
Oppilas osaa vertailla uskontoon liittyviä piirteitä.
8
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.
9
Oppilas osaa erotella uskontoon liittyviä piirteitä ja käsitteitä ympäröivässä kulttuurissa.
10
Oppilas osaa arvioida uskonnon merkitystä osana ympäröivää kulttuuria.
T3 Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen5
Oppilas muistaa suurten maailmanuskontojen levinneisyyden ja kannattajamäärät.
6
Oppilas tunnistaa eri uskontoja ja tietää niiden perusopetuksista. Oppilas tietää, mitä on uskonnottomuus.
7
Oppilas osaa kuvailla uskontojen moninaisuutta.
8
Oppilas hallitsee perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.
9
Oppilas pystyy luokittelemaan uskontoja ryhmiin samankaltaisuuksien mukaan.
10
Oppilas osaa kuvailla, millaisista tekijöistä uskontojen ja uskonnottomuuden moninaisuus johtuu.
T5 Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot5
Oppilas tunnistaa uskonnollisen tekstin ja tieteellisen tekstin.
6
Oppilas tunnistaa argumentteja keskustelussa.
7
Oppilas tulkitsee uskonnollista ja tieteellistä tekstiä.
8
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista.
9
Oppilas osaa arvioida erilaisia argumentaation tapoja ja argumentteja keskustelussa ja antaa esimerkkejä uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista.
10
Oppilas kykenee arvioimaan eri argumentaatiotapojen luotettavuutta.
T7 Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti5
Oppilas ymmärtää uskontojen vaikuttavan ihmisen toimintaan.
6
Oppilas osaa kuvailla uskontojen vaikutusta.
7
Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.
8
Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina
9
Oppilas osaa kuvailla ja arvioida ja perustellen pohtia uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.
10
Oppilas osaa huomioida uskontojen vaikutukset toiminnan suunnittelussa.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake