Historia

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T1
vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena (7lk)
T3
auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin (7-8lk)
T4
vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä (7lk)
T6
auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille (7-8lk)
T8
kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen (7lk)
T9
ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä (7lk)
T11
harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta (7-8lk)


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake