Äidinkieli

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vuorovaikutustilanteissa toimiminenT2 Kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan. (7lk)
T3 Ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin (7lk)
Tekstien tulkitseminenT6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä. (7-9lk)
T8 Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla (7lk)
Tekstien tuottaminenT12 Ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana. (7lk)
T13 Ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista. (7lk)
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminenT15 Ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita. (7, 9lk)
T16 Kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia lukuelämysten hankkimiseen ja jakamiseen. (7-8lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake