Ympäristöopin opetus vuosiluokilla 3-6

Ympäristöopin opetus vuosiluokilla 3-6

38.2 Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 3–6

Oman lähiympäristön hyödyntäminen, turvallisuuden huomioiminen, toiminnallisuus, elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja ilmiöihin perustuva oppiminen

38.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 3–6

Turvallinen toimiminen eri oppimisympäristöissä, eriyttäminen oppilaiden kiinnostuksen mukaan, oppilaiden ohjaaminen omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen erilaisissa oppimisympäristöissä.

38.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 3–6

Oppilaan omien ennakkotietojen kartoitus, keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.