Matematiikan opetus vuosiluokilla 7-9

Matematiikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9

37.9. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 7–9

Hyödynnetään oppilaiden omaa oppimistyyliä ja käytetään niihin soveltuvia työtapoja ja oppimisympäristöjä. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään opiskelussa.

37.10. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7–9

Oppilaita ohjataan omatoimiseen matemaattiseen ajatteluun sekä täsmälliseen matemaattisen tekstin tuottamiseen. Oppilaita eriytetään heidän taitotasojensa mukaan.

37.11. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7–9

Matemaattisen ajattelun kehittymiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Myös matemaattisen tekstin järkevä tuottaminen, vastauksen kriittinen tarkastelu ja matematiikan soveltaminen ovat tärkeitä.