Oppilaanohjaus

Tervetuloa opoilemaan!

Oppilaanohjaus on oppitunteja, pienryhmätyöskentelyä, kahdenkeskeistä keskustelua, vierailuja ja työelämään tutustumista, pohtimista, kysymistä, kokeilemista ja juttelua.

Nosturit_Salli.png

Opo on tavattavissa omassa huoneessaan opehuoneen käytävällä rehtorin huoneen vieressä. Sekä oppilaat että hänen huoltajansa voivat ottaa opoon yhteyttä milloin tahansa. Erityisesti jatko-opintoihin, opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa opo auttaa ja ohjaa mielellään.

Oppilaanohjaus koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja opiskelun ohjaus sekä ammatillisen suuntautumisen ohjaus.

Oppitunteja on 7. ja 8.luokilla joka toisessa jaksossa ja 9.luokalla kaikissa jaksoissa.
Henkilökohtaista ohjausta tarjotaan syksyllä erityisesti 7. luokkalaisille, jolloin opo keskustelee uusien yläkoulun oppilaiden kanssa heidän koulunkäynnistään ja sopeutumisestaan uuteen kouluun ja ryhmään. Loka-helmikuussa henkilökohtainen ohjaus painottuu 9. luokkalaisten ohjaukseen, jolloin ohjauskeskustelujen pääpaino on jatko-opinnoissa. Loppukeväästä henkilökohtaista ohjausta tarjotaan erityisesti 8. luokkalaisille. Pienryhmäohjausta toteutetaan tarpeen vaatiessa erilaisista teemoista.

Kasiluokkalaisten TET tehdään oman koulun ruokalassa. Jokainen oppilas saa omat TET-aikataulunsa opolta. Ysiluokkalaisilla on syyslukukaudella kahden viikon työelämääntutustumisjakso. Pääsääntöisesti oppilaat etsivät TET-harjoittelupaikkansa itse, mutta opolta voi kysyä neuvoa ja vinkkejä mahdollisista TET-paikoista.

Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä löytäisi itselleen mieluisan jatko-opiskelupaikan. 9.luokan sivulta löydät listan jatko-opintoihin liittyvistä hyödyllisistä linkeistä.