MUSIIKIN ARVIOINTIPERUSTEET

ARVIOINNIN PERUSTEET arvosanalle 8

1.Taito toimia ryhmän jäsenenä = kannustaa, ei häiritse

2. Osaa käyttää ääntä oikein puheessa (myös sisältö) ja laulussa

3.Osaa soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia, yhteissoitto sujuvaa

4.Osaa liikkua rytmikkäästi ja osallistuu musiikkiliikuntaan

5. Osaa kuunnella eri tyylistä musiikkia ja kertoa perustellusti havainnoistaan

6. Osaa käyttää oppimaansa omien musiikillisten ideoiden toteuttamiseen

7. Osaa käyttää musiikkiteknologian mahdollisuuksia ilmaisuunsa

8. Ymmärtää erilaisia musiikkikulttuureita ja suhtautuu niihin ennakkoluulottomasti

9. Osaa lukea ja soveltaa musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja

10. Tunnistaa musiikin vaikutusta omiin tunteisiin ja hyvinvointiin

11. Osaa käyttää laitteita ja soittimia oikein ja turvallisesti (myös kuulonhuolto)  

12. Osaa arvioida omaa toimintaansa realistisesti (ei yli eikä ali)