Kielen tavoitteet

Kielen tavoitteet

Kielen tavoitteet olen hahmotellut oheisen taulukon mukaisesti. Taitojen osalta 10 ja 9, 8 ja 7 sekä 6 ja 5 kuuluvat samaan ryhmään. Lyhyesti: 10 ja 9 tasolla kieltä pyritään käyttämään kokonaisuuksien luomiseen. 8 ja 7 tasolla pyritään muodostamaan monipuolisia lauseita ja yksinkertaisia tekstejä. Tasolla 6 ja 5 tähdätään yksinkertaisiin peruslauseisiin eikä niin murehdita kokonaisuuksista.

Viestinnän osalta taitekohta on tavoitearvosanojen 8 ja 7 välillä. Karkeasti sanottuna seiskasta alaspäin riittää, kun tulee ymmärretyksi eikä oikeinkirjoitus tai kaikki kielioppipiirteet ole niin olennaisia, jos viesti välittyy. Kasista ylöspäin kielessä pyritään myös huomioimaan oikeinkirjoitus sekä oikeakielisyys.


TAIDOT

VIESTINTÄ

10

Monipuoliset kehittyneet perustaidot: Lauseista pyritään kokonaisuuksiin sekä suullisessa, että kirjallisessa viestinnässä.

Sekä suullisten että kirjallisten tekstien yksityiskohtainen ymmärtäminen.

9

8

Kehittyneet perustaidot: Erilaisilla ja vaihtelevilla lauserakenteilla viestiminen sekä suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Sekä suullisten että kirjallisten tekstien melko yksityiskohtainen ymmärtäminen.

Tavoite on pystyä ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja ymmärrettävästi niin, että kielen muodot, käsitteet ja oikeakielisyys on huomioitu.

7

Tavoite on tulla ymmärretyksi. Kielen muodot, käsitteet ja oikeakielisyys on sivuseikka, jos viesti välittyy.

6

Perustaidot: yksinkertaiset peruslauseet suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä. Vaikeammat muodot tunnistamisen tasolla.

Sekä suullisten että kirjallisten tekstien yleisajatuksen ymmärtäminen.

5

4