Etiikka

Opetussuunnitelma

S2 Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

Elämänkaari: Erilaisia käsityksiä kuolemasta

Kuolema ja kuolemanjälkeiset tapahtumat ovat keskeisiä perimmäisiä kysymyksiä kaikissa kulttuureissa.

Alkuperäiskansojen uskonnot
-Kuolleen sielu siirtyy ensi-isien maailmaan elämään maanpäällisen elämän kaltaista elämää.
-Esi-isien henget voivat asua luonnossa ja heistä voi tulla jumalia.

Kaukoidän uskonnot

Hindulaisuus
Hindulaisuudessa sen ajatellaan loppuvan kun ihmisen sielu, atman, sulautuu brahmaniin, maailmansieluun.

Buddhalaisuus
Buddhalainen pyrkii elämänjanon sammuttamiseen ja sen seurauksena nirvanaan.

Kiinan ja Japanin uskonnot

Kiinan uskonnot
-Ihmisellä on kolme sielua,joista yksi jää kotialttarin muistotauluun, toinen vainajan luihin ja kolmas vaeltaa henkenä tuonpuoleisessa.

Japanin uskonnot
-Esi-isillä on mahdollisuus sekaantua elävien elämään.
-tiettyjen vaiheiden jälkeen vainajasta voi tulla kami.
Lähi-idän monoteistiset uskonnot

Juutalaisuus
Kun Messias tulee, oikeudenmukaisuus palautuu. Vanhurskaat pääsevät paratiisiin jumalattomien joutuessa helvettiin. Viime kädessä Jumala, joka on ihmisen luonut, vastaa myös iankaikkisesta elämästä.

Kristinusko
Uusi testamentti ei anna kysymykseen selvää vastausta. On nähtävissä kaksi erilaista käsitystä, joista molempia on painotettu kirkon opetuksessa.
1. Ruumis kuolee, mutta sielu jää odottamaan viimeistä tuomiota eräänlaiseen välitilaan. Siellä on kuitenkin jo selvää, mihin itse kukin ikuisuudessa päätyy.
2. Koko ihminen kuolee, koska ruumis ja sielu ovat yhtä. Viimeisenä päivänä myös koko ihminen herätetään tuomiolle.
Ylösnousemususko antaa kristityille toivoa iankaikkisesta elämästä, joten kuolema ei ole lopullinen.

Islam
Ihmisen kuollessa sielu jättää ruumiin ja liittyy siihen jälleen ylösnousemuksessa. Vain profeetat ja marttyyrit pääsevät heti kuoltuaan paratiisiin.Tutustu kappaleeseen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kirja: Etiikkaa elämänkatsomustietoon, Holm, Kronlund, Parviola, Vaaramo Sanoma Pro Oy 2013

Tutki kappaleen kuvia ja vastaa kysymyksiin:

s. 30
Keitä kuvassa on? Kuinka monta sukupolvea perheestäsi voitaisiin saada samaan kuvaan?Vauvaluukku (s. 33)

Vauvaluukku on sairaalan tai sosiaalikeskuksen seinässä oleva aukko, jonne vauvan voi jättää. Aukosta avautuvassa luukussa on pieni vuode vauvaa varten.

Luukun mekanismi hälyttää henkilökunnan paikalle, ja vauvasta pidetään hyvää huolta. Vanhemmilla on kahdeksan viikkoa aikaa hakea vauva takaisin. Sen jälkeen vauva annetaan adoptoitavaksi.

Vauvalukkuja on käytössä maissa, joissa ankaran yhteiskunnallisen ja uskonnollisen painostuksen vuoksi aborttia ei pidetä suositeltavana.

Tutkijoiden mukaan vauvaluukun käyttöönotto on merkittävästi vaarallisten laittomien aborttien määrää.

Seuduilla, joilla vauvaluukut ovat tunnettuja, myös kuolleena löydettyjen vauvojen lukumäärä on laskenut.

Saksalaisissa kaupungeissa on yli 90 vauvaluukkua. Saksan ohella niitä on Italiassa ja Itävallassa. Myös Tsekin tasavallassa on yli 20 vauvaluukkua.

Onko vauvaluukku abortin vaihtoehto? Perustele vastauksesi?Soveltuisiko vauvaluukku Suomen olosuhteisiin? Perustele vastauksesi?Iäkäs synnyttäjä (s. 34)

Romanialainen Adriana Iliescu synnytti 66 vuoden ja 230 päivän iässä esikoisensa vuonna 2005. Iliescu onnistui tulemaan raskaaksi luovutetulla spermalla ja hedelmöityshoidolla.

Vain puolitoistakiloisena keskosena maailmaan syntynyt Eliza on ikätovereitaan kehityksessä edellä. Kolmivuoitaana vuonna 2009 hän osasi lukea, laskea helppoja yhteenlaskuja sekä maalata.

Vuoden 2010 alussa vanhimman synnyttäneen ennätystä piti hallussaan inttialainen 70-vuotias nainen. Hänellä oli entuudestaan kaksi tytärtä ja viisi lastenlasta, mutta hän halusi hormonihoitoihin saadakseen pojan, koska maatlalla e ollut peijää. Lasten isä oli ehtinyt jo 77 vuoden ikään. Kaksoset, tyttö ja poika, syntyivät kuukautta ennen laskettua aikaa keisarinleikkauksella. Lääkäri totesi lapset terveiksi

Pohdi, miksi jotkut haluavat synnyttää lapsia iäkkäinä.Mitä hyötyjä ja haittoja lapselle on iäkkäistä vanhemmista?Kloonattu Doilly-lammas (s. 35)

Dolly-niminen lammas oli ensimmäinen nisäkäs, joka onnistuttiin kloonaamaan täysikasvuisen lampaan DNA:sta. Kloonauksessa tuotetaan täydellinen kopio tietyn lajin edustajasta. Eläimiä kloonataan, jotta saataisiin parempia tuotantoeläimiä tai pelastettaisiin uhanalaisia lajeja.

Mitä mieltä olet ajatuksesta kloonata ihminen?Mitä seurauksia sillä voisi olla?Surunauhat (s. 37)

Suomi kuuluu maihin, joissa tehdään paljon itsemurhia. Erityisesti nuoret miehet kuuluvat riskiryhmään.

Itsemurhan tehneiden läheisten yhdistyksen Surunauha ry:n mukaan itsemurhaan vaikuttavat biologiset, psykologiset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät. Yleensä itsemurhaa edeltää yksi tai useampi laukaiseva tekijä. Tällaisia voivat olla akuutit kriisitilanteet, kuten itsetunnonmuutokset, erot tai elämäntilanteen muutokset.

Itsemurhan tehneiden läheisten päivänä Milenterveyden keskusliitto yhteistyökumppaneineen järjestää kynttilätapahtumia eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa sytytetään kynttilöitä ja muistellaan itsemurhan uhreja sekä osoitetaan tukea heidän läheisilleen.

Pohdi, miksi itsemurhaa pidetään asiana, josta ei saa puhua. Perustele vastauksesi.
Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake