Elämänkatsomustieto

Sisällöt ja tavoitteet

Tutustu peruskoulun yläluokkien ET:n sisältöihin ja tavoitteisiin. 

1) Jatka virkettä: "Minä opin parhaten, kun..."
2) Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka olet mielestäsi viime vuonna oppinut elämänkatsomustiedon tunneilla?
3) Kirjaa omat tavoitteesi
  • Mitä tietoja haluaisit oppia vuoden aikana elämänkatsomustiedossa?
  • Millaisia taitoja haluaisit harjoitella tulevan lukuvuoden aikana ET:n tunneilla?
  • Miten elämänkatsomustietoa olisi mielestäsi hyvä opiskella eli mitä oppitunneilla pitäisi tehdä?
  • Miten elämänkatsomustiedon osaaminen pitäisi mielestäsi arvioida? Eli arvioidaanko esimerkiksi tehtävien, kokeiden, esseiden, esitelmien, kotitehtävien, ryhmätöiden vai vaikkapa tuntiosaamisen avulla?
Näiden tehtävien tavoitteena on omien oppimistavoitteiden asettaminen sekä oman oppimisen ymmärtämistä tukevien taitojen harjoittelu.

Kiitos: Oriveden yhteiskoulun Pedanet ET