Kirjavinkit

Tietokirjan esittely

Esittele yksin tai parin kanssa itseäsi kiinnostava tietokirja.

Valitse tietokirja. Sopivia kirjoja ovat erityisalojen tietokirjat ja oppaat.

Tutustu kirjan sisällysluetteloon ja perehdy sitten koko kirjaan.

Valmistele tietokirjan esittely.

Etene näin

  1. Kerro kirjan nimi, tekijä tai tekijät ja julkaisuvuosi.
  2. Kerro, miksi valitsit juuri kyseisen kirjan.
  3. Esittele kirjan sisältöä tiiviisti esimerkiksi sisällysluettelon avulla.
  4. Esittele kirjan kuvitusta. Mieti valmiiksi, mitä kuvia haluat näyttää, lue kuvatekstit.
  5. Esittele tarkemmin jokin kirjan aukeama tai luku. Selosta, minkälaista kiinnostavaa tietoa siinä on.
  6. Pohdi lopuksi kirjan käyttökelpoisuutta: - Onko yksittäinen tieto helppo löytää kirjasta? - Mihin tarkoitukseen kirja parhaiten sopisi? - Kuka sitä voisi käyttää?