Kirjoittaminen

Kirjoita tiivistelmä

Lue Helsingin Sanomien artikkeli 
Poikkeuksellinen kannanotto: "Suomen ja ruotsin kielen asema uhattuna"

Poimi pääasiat listaksi tai alleviivaa ne tekstistä.

Käy pääasiat läpi ja tutki, voitko vielä karsia jotain.

Kerro otsikossa pohjatekstin kirjoittaja, tekstilajin nimi ja otsikko.

Kirjoita Wordilla tiivistelmä listan ja alleviivausten avulla.

Kirjoita yhtenäinen teksti (noin 200 sanaa). Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen ja kappalejakoon.

Lisää loppuun lähdetiedot: kirjoittaja, pohjatekstin nimi, julkaisupaikka ja julkaisuaika.

Essee aineiston pohjalta


Lue 

Onko perussuomalaisten pelko syynä siihen, että suomen kielen englannistumisesta ei ole aiemmin noussut kunnon keskustelua?

Kirjoita tiivistelmän ja ylläolevan kolumnin pohjalta essee, jossa pohdit suomen kielen asemaa. Otsikoi itse.

Ohje ja esimerkkiessee on oppikirjan sivuilla 28-31. 

Aineistoihin viitataan ensimmäistä kertaa:

Elli-Alina Hiilamon ja Mikko Paakkasen artikkeli Poikkeuksellinen kannanotto: ”Suomen ja ruotsin kielen asema uhattuna” (Helsingin Sanomat 26.10.2018)

Hanna Mahlamäen kolumni Onko perussuomalaisten pelko syynä siihen, että suomen kielen englannistumisesta ei ole aiemmin noussut kunnon keskustelua? (Helsingin Sanomat 26.10.2018)


Myöhemmin esimerkiksi: Hiilamon ja Paakkasen artikkelissa sanotaan, että...
Mahlamäki sanoo kolmunissaan, että ....


Arviointi 
Rakenne (aloitus, lopetus, asioiden esittämisjärjestys) 
*Aloituskappale johdattelee aiheeseen
*Tekstissä on selkeä lopetuskappale
*Käsittelykappaleissa aihetta selitetään ja tarkennetaan
Esseen keskeinen ajatus tulee esille
Oikeinkirjoitus ja kieliasu
*Kieliasu on viimeistelty ja virheetön.
Pohjatekstin hyödyntäminen
Omien näkemysten ja havaintojen esittäminen
*Kirjoittaja tuo esille omia näkökulmiaan aiheeseen.
Aineistoviittaukset
*Kirjoittaja viittaa aineistoon
*Aineistoon viittaavat kohdat eroavat selkeästi kirjoittajan omista ajatuksista
Otsikko
*Otsikko kertoo aiheesta ja herättää kiinnostuksen

Katso myös arvosanakuvaukset