9. luokka

Lisätehtävän palautus

Määräaika:
Suomen kielen erityispiirteitä. Kirjoita laaja vastaus. Älä kirjoita luetteloa, vaan käytä
kokonaisia lauseita ja huolellista kieltä. Anna esimerkkejä ja vertaa suomea muihin osaamiisi kieliin. Muista kappalejako. Voit hakea netistä tietoa, mutta vastauksen tulee olla omasi. Kopiointi ei tuo pisteitä.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Nimet

Lue artikkeli 
Suomalaisten etunimistö on laajentunut - Nimitrendeissä näkyy luonto ja yksilöllisyys, ääkkösiä ja ärriä vältetään

Vastaa kysymyksiin

a. Miten suomalaisten etunimien lukumäärä on muuttunut aikavälillä 1980-2017.

b. Tämän hetken nimitrendissä näkyy luonto ja yksilöllisyys. Mieti ikäistesi nimiä
Millainen nimitrendi oli 2000-luvun alussa?

b. Etsi esimerkkejä nimistä
  1. Nimeä on ensin annettu sekä tytöille että pojille, mutta sittemmin vakiintunut vain pojan nimeksi.
  2. Nimeä on ensin annettu sekä tytöille että pojille, mutta sittemmin vakiintunut vain tytön nimeksi.
  3. Nimi, jota on ensin annettu tytöille, on myöhemmin vakiintunut pojan nimeksi.
  4. Nimi, jota annetaan sekä tytöille että pojille.
c. Mieti, onko nimien tarpeellista olla sukupuolisidonnaisia.

d. Lue artikkeli  https://yle.fi/uutiset/3-9590592
ja laadi lyhyt tiivistelmä siitä, mikä muuttuu vuoden 2019 alussa, jos työryhmän ehdotukset  nimilain uudistamiseksi hyväksytään.

Nimitehtävät

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.