Oppilashuolto

* * * * * * * * * *

Oppilashuollon avulla pyritään luomaan koulusta viihtyisä, terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä tukemaan ja auttamaan oppilasta koulunkäynnissä, opiskelissa ja sopeutumisessa kouluelämään.
Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, oppilaanohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja tarvittaessa luokanopettaja/-valvoja sekä nuorisotyöntekijä ja sosiaalitoimen edustaja.

Terveydenhoitaja Annika Heiniö on koululla kaikkina päivinä klo 8.00 - 14.00.

Hammaslääkäripalveluista vastaa Inkeroisten hammashoitola Peltokuja 8.

Koulukuraattorimme on Anne Arponen, psyykkarimme on Elina Tuomi ja koulupsykologimme Sakari Syrjänen.