Koulu odottaa huoltajalta...

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA

Koulu odottaa huoltajilta

Yhteistyötä kodin ja koulun välillä

Yhdessäoloa lapsen kanssa

Hyvien käytöstapojen esilletuomista

Kiinnostusta koulutyötä kohtaan

Koulun jakaman informaation lukemista  

Kotitehtävien ja läksyjen seurantaa  

Osallistumista huoltajailtoihin