OPS:n kestävän elämäntavan tavoitteet käytännön opetustyöksi

Mistä hankkeessa on kyse?

OPS:n kestävän elämäntavan tavoitteet käytännön opetustyöksi Kymenlaaksossa -hanke tuki alueen koulujen ympäristökasvatustyötä vuosina 2017-2018. Hanke toteutettiin ympäristöministeriöltä saadulla ympäristökasvatusavustuksella, sitä veti Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto ja hallinnoi Kouvolan kaupunki. Hankkeessa on järjestetty opettajien täydennyskoulutusta, konsultoitu kouluja, toteutettu erilaisia esimerkki-oppitunteja oppilaiden kanssa, tiivistetty yhteistyötä verkoston kesken sekä suunniteltu mahdollista ympäristö-opinpolkua. Hanke päättyi toukokuussa 2018 ja tavoitti noin 1000 aikuista ja 2500 lasta.

Näille nettisivuille hankkeen projektityöntekijä Leena Nukari on koonnut koulujen kestävän elämäntavan kasvatusta tukevaa tietoa sekä esimerkkejä kouluista ja koosteita hankkeen tilaisuuksista. Sivut ovat vapaasti kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä. Mukavaa jos niistä on iloa!

Tiivistelmä kestävän elämäntavan edistämisestä kouluissa

1. OPETUSSUUNNITELMAT
 • Lainaus uuden OPS:n arvopohjasta: ” Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen.
 • OPSia täydentää koulujen omat KEKE-ohjelmat 

2. OPETUS

 • Keskiössä arvot ja visio tulevaisuudesta
 • Pelkkä tiedon lisääminen ympäristöasioista ei johda siihen, että yksilö muuttaa toimintaansa ekologisemmaksi. Tarvitaan myös taitoja ja jotain mikä sytyttää kipinän!

Ideoita opetukseen mm. Mappa-materiaalipankista https://mappa.fi/fi/etusivu,
Open ilmasto-oppaasta http://openilmasto-opas.fi/
sekä esteettisen ympäristökasvatuksen sivustolta http://www10.edu.fi/kuvataide/

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 • Käytännöt: Arjen toimintamalleista oppiminen. Säästetään yhdessä materiaaleja ja energiaa.
 • Vaikuttaminen: Osallisuus yhteisiin päätöksiin, oppilaskuntatoiminta, ympäristöraadit, vastuutehtävät luokassa ja koulussa, Vihreä lippu toiminta, ekotukitoiminta.
 • Arjen käytäntöjen kehittäminen osallistavasti antaa vaikuttavia oppimiskokemuksia ja voimaantumisen mahdollisuuksia.
Koulujen toiminnan osallistavaan kehittämiseen tukea löytyy mm. WWF:n sivuilta:
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus

Voit tutustua näihin kolmeen aihepiiriin tarkemmin sivun vasemmalla laidalla olevan valikon kautta.

Tavoitteena kestävä elämäntapa

Uudet opetussuunnitelmat nostavat kestävän elämäntavan kasvatuksen tärkeään rooliin koulutyössä. Yksi opetussuunnitelman arvopohjan tavoitteista on ohjata oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Tavoite on haasteellinen, mutta sitäkin tärkeämpi yhteiskunnassa, jossa tämä tavoiteltu elämäntapa on vasta valtavirtaistumassa. Koulujen halutaankin kulkevan eturintamassa kun sopeutamme elämäntapaamme kestävämmälle pohjalle ja ilmastonmuutoksen asettamille vaatimuksille.

Vaikeutena arvokasvatuksen haasteet
Ehkä keskeisintä on ymmärtää, että työ on ennen kaikkea arvokasvatusta, mutta sitä ei pidä arastella, koska kyseessä on juuri opetussuunnitelman määrittelemät tavoitteet. Minkään tiettyjen tietojen oppiminen ei siis riitä, vaan opetuksen pitäisi myös tarjota tunteisiin vetoavia elämyksiä ja kokemuksia, jotka motivoivat, herättävät halun toimia ja luovat uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Ympäristökasvatus ei siis liity jonkin tietyn oppiaineen opetukseen, vaan kulkee koulutyössä mukana taustalla kaikessa tekemisessä. Opetusmenetelmälliset valinnat sekä koulun toimintakulttuurin kehittäminen ja osallisuuden lisääminen ovat keinoja myös tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Esimerkin voima
Opettajat ja koulutyö toimivat myös tärkeinä oppimisen esimerkkeinä. Koulun olisi hyvä antaa oppilaille selkeä viesti siitä, että ympäristön huomioiminen on tärkeää. Tämä viesti välittyy niin puheissa kuin teoissakin.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Hankkeen tausta

Kymenlaaksossa selkeä tarve opettajien ympäristökasvatus-täydennyskoulutukselle

KYY-verkosto on v. 2014 perustettu Kymenlaakson alueellinen ympäristökasvatuksen yhteistyöverkosto. Kymenlaaksossa ei ole ollut juurikaan tarjolla monialaisia ympäristökasvatusaiheisia kursseja opettajille. KYY-verkoston opettajille ja lastentarhanopettajille suunnatun kevään 2015 koulutuspäivän myötä tunnistettiin tarve opettajien ympäristökasvatusaiheiselle täydennyskoulutukselle. Lisäksi koulutuksen tarve vahvistui edelleen osallistujille tapahtuman jälkeen lähetetyssä kyselyssä, ja KYY-verkoston jäsenet ovat muussa ympäristökasvatustyössään saaneet viestejä kuntien opetustoimista ja opettajilta, että tällaiselle täydennyskoulutukselle on akuutti tarve, koska OPS2016:n tavoitteet edellyttävät uudenlaista monialaista opetustapaa.

Hanke toteuttaa maakuntahallituksen hyväksymän Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian tavoitteita ja visiota.

Täydennyskoulutus luo maaperää ympäristö-opinpolun käyttöönotolle ja tekee KYY-verkoston toimintaa tunnetuksi

Ympäristökasvatusaiheisen täydennyskoulutuksen avulla KYY-verkosto luo maaperää kaikki ikäluokat tavoittavan Kymenlaakson ympäristö-opinpolun rakentamiselle yhdessä opettajien ja opetustoimen kanssa.

Lisäksi ympäristötäydennyskoulutuksen kautta v. 2014 perustettu KYY-verkosto tekee samalla toimintaansa tunnetuksi erityisesti siten, että opettajat osaavat kysyä verkostolta apua ja neuvoja ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • helpottaa opettajien työtä madaltamalla opettajien kynnystä ottaa käyttöön uusia, konkreettisia menetelmiä siihen, miten OPS2016:n kestävän elämäntavan tavoitteita toteutetaan oppitunneilla. Esimerkiksi järjestetään lähiympäristöä ja -verkostoja hyödyntäen oppiainekohtaisia sekä monialaisia demotunteja ja tehdään tunnetuksi internetin maksuttomia ympäristökasvatusmateriaaleja (esim. MAPPA-materiaalipankki).
  • tehdä koulujen ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opettajille mahdollisimman helpoksi toimintamuodoksi
  • tuottaa tietoa opettajille alueen yhteistyökumppaneista, joita voi hyödyntää opetuksessa
  • luoda maaperää kaikki ikäluokat tavoittavan ympäristö-opinpolun käyttöönotolle Kymenlaaksossa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä