Koulunkäynninohjaajien ja lasten erityisohjaajien koulutukset

Talviloman koulutukset 24.-28.2.2020

Ilmoittautumislinkit koulutuksiin aukeavat 3.2.2020 klo 8.00 ja hakuaika päättyy tiistaina 18.2.2020

EA1

24.-25.2.2020 klo 8.00 - 15.30, 16h, KSAO, Utinkatu 44 luokka 3208A, Kouvola

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, Hätäensiavun perusteet, Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä, Verenkierron häiriötila (sokki), Haavat, Tavallisimmat sairauskohtaukset, Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, Nivelvammat ja murtumat, Myrkytykset

Ensiapukurssin EA1 -todistus on voimassa kolme vuotta.

Kouluttaja: Päivä Hietaharju

Osallistujamäärä: 15 henkilöä

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/D125C1B893A73EFA

 

EA2

26.-27.2.2020 klo 8.00 - 15.30, 16h, KSAO, Utinkatu 44 luokka 3208A, Kouvola

Ensiavun jatkokurssi EA2 syventää ja laajentaa EA1-kurssin tietoja ja taitoja. Uusina asioina ovat mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa.

Osallistuminen edellyttää voimassa olevan EA1-todistuksen.

Sisältö​: hätäensiavun kertaus: hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki​, ensiavun taktiikka​, sisäelinvammat​, vammamekanismi​, loukkaantuneen tutkiminen​, rintakehän, vatsan ja lantion vammat​, rankavammat (murtumat)​, pään- ja kasvojen vammat​, loukkaantuneen tarkkailu​, ensiapuasennot, lämmön aiheuttamat sairastumiset​, hypotermia ja paikalliset paleltumat​, lapsen ja vauvan elvytys​, defibrillaattorin käyttökoulutus​

Kouluttaja: Päivä Hietaharju

Osallistujamäärä: 15 henkilöä

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/4E2DFF3C179AA833

 

Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa

26.2.2020 klo 9.00 - 15.30, Urheilupuiston koulu

Sisältö: Jokaisella lapsella on oikeus liikkua, kaikki vain eivät liiku samalla tavalla. Jokaisessa ryhmässä on erilaisia lapsia ja nuoria. Lapsilähtöinen ja laadukas lasten ja nuorten liikunta lähtee yksilöllisestä huomioimisesta ja kohtaamisesta. Meillä aikuisilla on ratkaiseva rooli siinä, minkälaisen kokemuksen lapsi liikkumisesta saa. Tule hakemaan apua arkeesi. Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa -koulutus madaltaa kynnystä järjestää liikuntaa erilaisille osallistujille sopivaksi.

Koulutuksessa: tarjotaan eväitä heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen. Tutustutaan yhteisen toiminnan erilaisiin keinoihin. Ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä kaikille avoimia leikkejä, harjoitteita ja pelejä. Lähestytään eriyttämistä käytännön liikunnanohjauksen kannalta. Haastetaan osallistujia pohtimaan omien arvojen ja asenteiden vaikutusta. Pohditaan tunnesäätelyä osana liikkumista.

Lounas: varaa omia eväitä mukaan tai käy kaupungilla syömässä. Lounastauko noin 30 minuttia.

Varustus: Sisäliikuntavarustus, muistiinpanovälineet

Kouluttaja: Jenni Aikio, Kymenlaakson Liikunta ry

Osallistujamäärä: 30 henkilöä

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/B719AAED4D4DEAE1

 

Neuropsykiatrisen osaamisen lisääminen ohjaajan työssä

28.2.2020 klo 9.00 - 12.00, Sairaalakoulu, Sairaalankuja 6 C, 45750 SAIRAALAMÄKI

Sisältö: Koulutuksessa vahvistetaan neuropsykiatrista tietoutta, keskittyen oppilaan eksekutiiviseen tasoon, minäpystyvyyteen ja motivaatioon. Eksekutiiviseen tasoon kuuluvat itsesäätely, oman toiminnan ohjaus ja metakognitio. Sairaalakoulun toiminta ja toiminnallisen oppimisen materiaalien esittelyä.

Kouluttaja: Outi Pasi

Osallistujamäärä: TÄYNNÄ

 

Kuvakommunikaatio opetuksen tukena - teoriaa ja käytännön harjoitteita

(Koulutustietoihin saattaa tulla muutoksia)

alustavasti 28.2.2020 klo 9.00 - 12.00, Kaupungintalo, P098

Sisältö: Ilmoitetaan myöhemmin

Kouluttaja: Irene Liukkonen

Osallistujamäärä: 20 henkilöä

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/A85FEADEABE2D850

 Lisätiedot johanna.kinnunen at kouvola.fi