YH6

YH6 Yrittäväksi kansalaiseksi

Koulukohtainen soveltava kurssi
 1. Yrittäväksi kansalaiseksi (YH6)

 

Kurssi kannustaa opiskelijaa yritteliäisyyteen ja perehdyttää yrittäjyyteen. Lähtökohtana ovat omat kokemukset ja ajatukset sekä yhteistyö paikallisten yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Kurssilla ideoidaan, kehitellään ja tuotetaan yksilö- tai ryhmätyönä liikeideoita ja/tai muuta yrittäjämäistä toimintaa. Kurssilla pyritään luomaan myönteinen suhtautumistapa yrittäjyyteen ja asenteellisia edellytyksiä omaehtoiseen yrittämiseen.

 

 

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää itsessään sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä, työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa
 • saa yrittämisestä ja yrittäjyydestä ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin tietoja ja tarpeellisia valmiuksia

 

Keskeiset sisällöt

 • Yritteliäisyys ja yrittäjyys henkilökohtaisena ratkaisuna
 • Paikalliset yrittäjät esimerkkeinä
 • Yrittäjämäinen toiminta ja persoonallisuus; sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, luovuus, yrittäjän etiikka
 • Yrittäjän arki
 • Paikalliset mahdollisuudet yrittäjyyteen
 • Yritysidea sekä sen suunnittelu ja testaaminen
 • Oman liikeidean ideointi ja tekniikoita ideoiden tuottamiseen ja jalostamiseen
 • Aloittavan yrittäjän tietolähteet
 • Liikeidean vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT)

 

Työmenetelmät

Kurssilla voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Suositaan toiminnallisia, oppilaslähtöisiä sekä ryhmätyövalmiuksia kehittäviä työmenetelmiä. Opiskelijaa kannustetaan luovaan ajatteluun sekä omatoimisuuteen, itsenäiseen tiedon hakemiseen, muokkaamiseen ja esittämiseen. Kurssilla voidaan kuunnella, katsoa, kirjoittaa, lukea, keskustella ja väitellä. Työmenetelmien valinnassa tavoitteena on yritteliäs, itsenäinen ja rohkea yksilö, joka ymmärtää yhteiskunnallisen vastuunsa. Kurssiin voidaan liittää osallistuminen NY24h-leiriin.

 

Arviointi

Kurssista saa suoritusmerkinnän (S), kun kurssin alussa sovitut vierailut, osallistumiset ja tehtävät on tehty. Arvioinnissa voidaan käyttää myös itsearviointia ja opetuskeskustelua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä