Yleistä taloustiedon opiskelusta

Perusteet

Kurssin suorittaminen: (arvosanaan vaikuttavat)
- aktiivinen työskentelyote kurssilla, osallistuminen, tehtävien tekeminen
- arvioitavat kurssisuoritukset (jatkuva arviointi): mediaseuranta (talousuutiset), aineistoessee ja talousesitelmä. 
- kurssikoe

Oppituntityöskentely:
- aktiivisuus, motivoitunut asenne
- oman osaamisen rakentava näyttö
- viittaaminen, osallistuminen aiheesta käytävään keskusteluun, vuorovaikutteinen osallistuminen pari-ryhmätöissä ja keskusteluissa
- valmistautuminen oppitunnille (läksyt on tehtyinä)

Yhteiskunnalliset aiheet mediassa porfolio
Kurssin aikana seurataan 6vk:n ajalta mediassa esiintyviä juttuja talousaiheista. 1 juttu = 1 viikko = 6 juttua.
Loppuun 1s seurantaraportti/yhteenveto.
Tarkemmat ohjeet porfolio kohdassa.
Palautus viimeistään viimeisellä oppitunnilla yhtenä word-tiedostona, jonka jaat linkkinä kanssani. 

Koe:
- sähköinen ABITTI koe
- kolme tehtävätyyppiä: käsitteet/pikkukysymykset, otsikkoesseet ja aineistotehtävät.

Poissaolot:
- jokainen poissaolo on selvitettävä 
- Ei koeoikeutta, jos epäselviä poissaoloja

Myöhästely:
- täsmällisyys: oppitunti aloitetaan ajallaan ellei toisin ole sovittu

Tietokone ja kännykkä:
- Ovat työvälineitä opiskelussa.
- Asiaankuulumaton käyttö haittaa opintojasi, kaverin opintoja sekä oppitunnin kulkua.
- Mitä seuraa, jos ongelma jatkuu: aineenopettajan puhuttelu/asiaan puuttuminen, tietokoneen/kännykän käytön rajoittaminen, oppilaan luokasta poistaminen, rehtorin puhuttelu, hoitoon ohjaus (riippuvaisuus).