Tarpeet, niukkuus, hyödykkeet, tuotannontekijät. Perusteet kpl 1

Tehtävät 1

Yksilö tai parityö. Oman valinnan mukaan.

Lähde oppikirja kpl 1 ja moniste. Parin opiskelijoista toinen tekee oppikirjan perusteella ja toinen monisteesta. Nettiä saa käyttää tiedonhaun tukena. Tehtäviä tehdessä on tarpeen keskustella ja jakaa tietoa eri kohdissa.

Jos teet yksin, valitse joko oppikirja tai moniste tiedonhaun peruslähteeksi. Käytä nettihakuja tukiaineistona.

Sinulla on parin kanssa 45minuuttia aikaa selvittää alla olevista tehtävistä niin monta kuin ehditte.

 1. Määrittele, taloustermit ja kerro esimerkki:
  • tarve
  • niukkuus
  • kulutushyödyke
  • tuotantohyödyke
  • kerta- ja kestokulutushyödyke
  • aineellinen ja aineeton hyödyke
  • investointihyödyke
  • välituote
  • lopputuote
  • markkinatalous
  • taloudellinen kilpailu
  • markkinavoima
  • tuotannontekijät
  • reaalipääoma ja finanssipääoma
  • inhimillinen ja sosiaalinen pääoma
  • työn tuottavuus
  • maan reaalipääoma eli infrastruktuuri
 2. Miten niukkuus ilmenee
  • yksittäisen kuluttajan elämässä
  • yrityksen toiminnassa
 3. Tuotannontekijät ovat täyskäytössä. Perustele esimerkein, miksi lause on mahdoton?
 4. Miksi tuotannontekijöiden määrä ja hinta vaihtelevat koko ajan?
 5. Miten valtio ohjaa taloutta omalla alueellaan ja mitkä asiat rajoittavat toimintamahdollisuuksia?
 6. Katso yllä määrittelemäsi työn tuottavuuden käsite. Pohdi, miten tuottavuutta voidaan lisätä?
 7. Miksi taloudelliseen tietoon on syytä suhtautua kriittisesti?
 8. Määrittele kenen etujärjestöistä on kyse ja mitä tavoitteita niillä on? Käy niiden sivuilla, perehdy lyhyesti keskeiseen sisältöön otsikkotasolla (tiivistä muutamalla lauseella).
  • EK
  • SAK
  • PT
  • ETLA
  • Tilastokeskus
  • Kuntaliitto

LÄKSY: Lue kpl 1 ajatuksella, opettele ydinkäsitteet ja tiivistä sisältö muutamalla lauseella. Tee tehtävä: s. 15: 5

Perusteita taloudesta 2.

Kertaa ja opiskele:
Lähde: Perusteita taloudesta
+ oppikirja kpl 2. Talouskasvu

Kertaa
- Hyödykkeet ja tuotannontekijät
- Niukkuus

Tehtävät:

1. Tuotannontekijät Suomessa, luonnehdi. Mitä meillä on, mitkä ovat vahvuutemme, entä heikkoudet?
- Työvoima
- Raaka-aineet
- Reaalipääoma
2. Tuotantomahdollisuuksien käyrä
- Tutki oppikirja s. 13. Selvitä, mitä tarkoittavat pisteet a-d, e ja f
3. Määrittele
- yksityiset palvelut
- julkiset palvelut
- mikrotalous
-makrotalous
4. Suomalaisten elinkeinot. Kerro lyhyesti seuraavien elinkeinojen historiallinen kehitys ja nykytila Suomessa.
- Alkutuotanto
- Jalostus
-Palvelut
5. Tutki taulukkoa Elikeinot
- Kerro omin sanoin, millainen on Helsingin elinkeinorakenne
- Vertaa Sievin ja Helsingin elinkeinorakennetta, mitä huomaat?
6, Määrittele
- BKT
- Miten talouskasvua mitataan?
- innovaatio
- investointi
7. Mitkä ovat talouskasvun +/- puolet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä