YH2 2019

Tehtävät 1. Talouden perusteet.

Yksilö tai parityö. Oman valinnan mukaan.

Lähde oppikirja kpl 1 ja moniste. Parin opiskelijoista toinen tekee oppikirjan perusteella ja toinen monisteesta. Nettiä saa käyttää tiedonhaun tukena. Tehtäviä tehdessä on tarpeen keskustella ja jakaa tietoa eri kohdissa.

Jos teet yksin, valitse joko oppikirja tai moniste tiedonhaun peruslähteeksi. Käytä nettihakuja tukiaineistona.

Sinulla on parin kanssa 45minuuttia aikaa selvittää alla olevista tehtävistä niin monta kuin ehditte.

 1. Määrittele, taloustermit ja kerro esimerkki:
  • tarve
  • niukkuus
  • kulutushyödyke
  • tuotantohyödyke
  • kerta- ja kestokulutushyödyke
  • aineellinen ja aineeton hyödyke
  • investointihyödyke
  • välituote
  • lopputuote
  • markkinatalous
  • taloudellinen kilpailu
  • markkinavoima
  • tuotannontekijät
  • reaalipääoma ja finanssipääoma
  • inhimillinen ja sosiaalinen pääoma
  • työn tuottavuus
  • maan reaalipääoma eli infrastruktuuri
 2. Miten niukkuus ilmenee
  • yksittäisen kuluttajan elämässä
  • yrityksen toiminnassa
 3. Tuotannontekijät ovat täyskäytössä. Perustele esimerkein, miksi lause on mahdoton?
 4. Miksi tuotannontekijöiden määrä ja hinta vaihtelevat koko ajan?
 5. Miten valtio ohjaa taloutta omalla alueellaan ja mitkä asiat rajoittavat toimintamahdollisuuksia?
 6. Katso yllä määrittelemäsi työn tuottavuuden käsite. Pohdi, miten tuottavuutta voidaan lisätä?
 7. Miksi taloudelliseen tietoon on syytä suhtautua kriittisesti?
 8. Määrittele kenen etujärjestöistä on kyse ja mitä tavoitteita niillä on? Käy niiden sivuilla, perehdy lyhyesti keskeiseen sisältöön otsikkotasolla (tiivistä muutamalla lauseella).
  • EK
  • SAK
  • PT
  • ETLA
  • Tilastokeskus
  • Kuntaliitto

LÄKSY: Lue kpl 1 ajatuksella, opettele ydinkäsitteet ja tiivistä sisältö muutamalla lauseella. Tee tehtävä: s. 15: 5

Portfolio - oppitunneilla/kotiläksynä tehtävä mediaseuranta

Kurssin aikana käymme läpi monipuolisen katsauksen taloutta eri näkökulmista. Näitä teemoja käsitellään uutisissa jatkuvasti. Jotta opit seuraamaan talousuutisointia, sinun on nyt korkea aika tarttua "härkää sarvista" ja aloittaa talousuutisten lukemin elleivät ne ole sinulle jo tuttuja.

Tavoittenasi on löytää 6 mediauutista (lehtijuttua tai uutispätkää) talouteen liittyen. Aikaa on kuusi viikkoa!

LÄHTEINÄ talousosiot HS, KS tai talouslehdet TALOUSELÄMÄ, TALOUSSANOMAT, KAUPPALEHTI. Klikkaa lehdistä kohta talous tai kaiva talousosasto printtilehdestä! Katso myös pääkirjoituksia, siellä on usein erinomaisia juttuja!

Miten analyysi tehdään? Lue ensin juttu läpi ja yritä ymmärtää, mistä on kyse.

1. Tiivistä ydinsisältö omin sanoin. (muutama lause riittää) 

2. Poimi ydinkäsitteet - määrittele (n.3-5)

3. Kytkös kurssiin. Mihin kurssisisältöihin kytket uutisen (ks. sisällysluettelo). Huomioi, että talous kytkeytyy verkostomaisesti yhteen eli pyri löytämään yhteyksiä useampaan lukuun.

4. Lähdekritiikki. Ketä asiantuntijoita toimittaja oli valinnut käytettäväksi (tavallisia ihmisiä, tutkijoita, viranomaisia…). Ketkä olivat jutun tietolähteitä? Ovatko tiedon lähteet virallisia valtion laitoksia esim. Tilastokeskus, Suomen Pankki tai valtiokonttori vai jonkun etujärjestön tuottamaa aineistoa (EK, ETLA, SAK jne). Mikä näkökulma jutussa on - talousuutiset ovat harvoin täysin objektiivisia!

5. Omat ajatukset/näkemykset/näkökulmat. Näitä voit täydentää kurssin edetessä, kun opit lisää, osaat enemmän...
- kansantalouden sektorit ovat kotitaloudet, yritykset, julkinen talous, pankit ja ulkomaat - mihin näistä juttu liittyy? Miten?
- tuotannon tekijät ovat raaka-aineet, työvoima, reaalipääoma ja yrittäjyys. Liittyykö juttu johonkin näistä, miten?
- vapaassa markkinataloudessa kilpailu ja epätäydellinen kilpailu (monopoli, monopolistinen kilpailu, oligopoli, kartelli) ovat keskeisiä elementtejä - pystytkö kytkemään jutun jotenkin tähän?
- talouden häiriöitä ovat suhdannevaihtelu, työttömyys, inflaatio ja niitä yritetään korjata talouspolitiikalla - pystytkö kytkemään jutun näihin - miten?
- tuottavuus, kilpailukyky ja talouskasvu ovat nykyisen taloutemme "mantrat" - liittyykö juttu jotenkin näihin, miten?
- yritä muodostaa taloudellista ajattelua yllä mainittujen vinkkien avulla. Mikä on yhteenvetosi valitsemastasi uutisesta

Portfolion loppuun kirjoita 1-2 sivun YHTEENVETO/KOOSTE SEURANTAJAKSON UUTISOINNISTA. 

Yleiskuva/yhteenveto. 
Minkätyyppiset uutiset hallitsivat taloudellista uutisointia? Mitä ajatuksia heräsi?
Mikä yleiskuva muodostuu valitsemistasi artikkeleista?
Arvioi omaa oppimistasi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä