Ohjeita yhteiskuntaopin opiskeluun

Portfolio - oppitunneilla/kotiläksynä tehtävä mediaseuranta

Kurssin aikana käymme läpi monipuolisen katsauksen taloutta eri näkökulmista. Näitä teemoja käsitellään uutisissa jatkuvasti. Jotta opit seuraamaan talousuutisointia, sinun on nyt korkea aika tarttua "härkää sarvista" ja aloittaa talousuutisten lukemin elleivät ne ole sinulle jo tuttuja.

Tavoittenasi on löytää 6 mediauutista (lehtijuttua tai uutispätkää) talouteen liittyen. Aikaa on kuusi viikkoa!

LÄHTEINÄ talousosiot HS, KS tai talouslehdet TALOUSELÄMÄ, TALOUSSANOMAT, KAUPPALEHTI. Klikkaa lehdistä kohta talous tai kaiva talousosasto printtilehdestä! Katso myös pääkirjoituksia, siellä on usein erinomaisia juttuja!

Miten analyysi tehdään? Lue ensin juttu läpi ja yritä ymmärtää, mistä on kyse.

1. Tiivistä ydinsisältö omin sanoin. (muutama lause riittää) 

2. Poimi ydinkäsitteet - määrittele (n.3-5)

3. Kytkös kurssiin. Mihin kurssisisältöihin kytket uutisen (ks. sisällysluettelo). Huomioi, että talous kytkeytyy verkostomaisesti yhteen eli pyri löytämään yhteyksiä useampaan lukuun.

4. Lähdekritiikki. Ketä asiantuntijoita toimittaja oli valinnut käytettäväksi (tavallisia ihmisiä, tutkijoita, viranomaisia…). Ketkä olivat jutun tietolähteitä? Ovatko tiedon lähteet virallisia valtion laitoksia esim. Tilastokeskus, Suomen Pankki tai valtiokonttori vai jonkun etujärjestön tuottamaa aineistoa (EK, ETLA, SAK jne). Mikä näkökulma jutussa on - talousuutiset ovat harvoin täysin objektiivisia!

5. Omat ajatukset/näkemykset/näkökulmat. Näitä voit täydentää kurssin edetessä, kun opit lisää, osaat enemmän...
- kansantalouden sektorit ovat kotitaloudet, yritykset, julkinen talous, pankit ja ulkomaat - mihin näistä juttu liittyy? Miten?
- tuotannon tekijät ovat raaka-aineet, työvoima, reaalipääoma ja yrittäjyys. Liittyykö juttu johonkin näistä, miten?
- vapaassa markkinataloudessa kilpailu ja epätäydellinen kilpailu (monopoli, monopolistinen kilpailu, oligopoli, kartelli) ovat keskeisiä elementtejä - pystytkö kytkemään jutun jotenkin tähän?
- talouden häiriöitä ovat suhdannevaihtelu, työttömyys, inflaatio ja niitä yritetään korjata talouspolitiikalla - pystytkö kytkemään jutun näihin - miten?
- tuottavuus, kilpailukyky ja talouskasvu ovat nykyisen taloutemme "mantrat" - liittyykö juttu jotenkin näihin, miten?
- yritä muodostaa taloudellista ajattelua yllä mainittujen vinkkien avulla. Mikä on yhteenvetosi valitsemastasi uutisesta

Portfolion loppuun kirjoita 1-2 sivun YHTEENVETO/KOOSTE SEURANTAJAKSON UUTISOINNISTA. 

Yleiskuva/yhteenveto.
Minkätyyppiset uutiset hallitsivat taloudellista uutisointia? Mitä ajatuksia heräsi?
Mikä yleiskuva muodostuu valitsemistasi artikkeleista?
Arvioi omaa oppimistasi