Uskonto 6

Uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen

Tee yhdessä parin kanssa lyhyt (noin 1–2 minuuttia) podcast, jossa kuvitteellisesti haastattelette jonkun uskonnon tai katsomuksen edustajaa siitä, miten hänen katsomustaan käsitellään mediassa. Laatikaa yhdessä valmiit kysymykset ja vastaukset, ja toinen esittää toimittajaa ja toinen katsomuksen edustajaa. Palauttakaa podcastinne äänitiedostona tehtävään.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä lyhyen uskontoaiheisen videon/äänitiedoston. Video voi olla mainos, informatiivinen uutisvideo, hartaus tai meditatiivinen video.


Mediatehtävä

Palauta ääni- tai videotiedosto tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Uskonnon opetussuunnitelma

Uskonto 6: Uskonnot ja media

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa
 osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
 osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.


Keskeiset sisällöt
 uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
 uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
 uskontojen mediajulkisuus
 uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa
 median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat,
uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
 uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

Tutki sanomalehteä

Etsi käsiisi päivän sanomalehti. Katso se tarkkaan läpi kannesta kanteen. Millaisia viittauksia uskonnollisuuteen löydät lehdestä? Huomioi kirjoitettujen tekstien lisäksi myös esimerkiksi kuvat, mainokset, sarjakuvat, mahdolliset sanaristikot ja muut tehtävät, kuolinilmoitukset, tapahtumailmoitukset, tv- ja radio-ohjelmatiedot sekä sanonnat ja kielikuvat.

 

 

Uskonto sanomalehdessä

Palauta vastauksesi tähän. Muista merkitä myös tutkimasi lehti ja päivämäärä.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Oppitunnin 18.12. korvaava tehtävä

Etsi netistä jokin joulun krsitilliseen sanomaan liittyvä uutinen tai video. Linkitä se tähän.

Joulu

Palauta linkki uutisesta tai videosta tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Suomalaisten lehtien uskontouutisointi

Kurssisuunnitelma

27.11. Uskonto ja viestintä
28.11. Suullinen ja kirjallinen viestintä uskonnoissa
2.12. Uskonto sähköisen tiedonvälityksen aikana
4.12. Uskonto ja medialisaatio
5.12. Itsenäisyysjuhla
9.12. Uskonnollinen kieli ja media
11.12. Uskonnon kuvat mediasa
12.12. Maallinen julkisuus
16.12. Uskonnollinen julkisuus
18.12. Uskonnolliset ilmiöt globalisaatiossa
19.12. Huomiotalous ja uskontojen näkyvyys
8.1. Uskonto ja sananvapaus
9.1. Media ja uskonnon yksilöllistyminen
13.1.
15.1.
16.1.
20.1.
22.1.
23.1.

Uskonnon kurssin itsenäinen suoritus

Voit suorittaa uskonnon 6. kurssin itsenäisesti. Oppikirjana käytetään Edukustannuksen Aava -sarjan kirjaa Lukion uskonto 6 - Avaa näkymiä uskontoon ja mediaan (Titus Hjelm, Johanna Sumiala ja Anna Haapalainen).

Tee pedanetissa olevat oppikirjaan liittyvät tehtävät ja palauta ne palautuskansioihin tehtävien alle. Kurssiarvosana muodostuu tehtävien perusteella. Ohessa yksi esimerkki arvosanan muodostumisesta:

Harjoittelija − Tyydyttävä yleissivistys uskonnosta. Harjoittelija tunnistaa uskontoihin liittyviä ilmiöitä ja osaa käyttää mielekkäällä tavalla muutamia uskonnon käsitteitä keskustelussa ja tekstin tuottamisessa. Tiedollisesti harjoittelija on toistavalla tasolla, ja esimerkiksi tiedon etsintä ja soveltaminen on hänelle vielä haastavaa. Harjoittelija liikkuu arvosanojen 6−7 välillä.

Osaaja − Hyvä yleissivistys uskonnosta. Osaaja tunnistaa ja käyttää käsitteitä. Hän osaa vertailla uskonnon ilmiöitä keskenään. Osaaja osaa soveltaa oppimaansa tietoa ja ohjata joustavasti toimintaansa esimerkiksi tiedon etsinnässä. Osaaja liikkuu arvosanojen 8−9 välillä.

Taitaja − Erinomainen yleissivistys uskonnosta. Merkitysten löytäminen, uskontoon liittyvän tiedon arviointi ja kriittinen tarkastelu ovat taitajalle ominaisia tapoja lähestyä uskontoa ilmiönä. Soveltaminen ja analysointi ovat hänelle helppoa. Hän osaa suhtautua esimerkiksi tiedonhaussa tietoon kriittisesti. Taitaja liikkuu arvosanojen 9−10 välillä.

3. Uskontojen mediajulkisuus

Tee oppikirjan s. 65 syventävistä tehtävistä yksi sinua kiinnostava tehtävä.

Tee oppikirjan s. 87 kertaustehtävistä 1, 3 ja 5.

3. jakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

4. Median vaikutus uskontoilmiöihin

Tee oppikirjan s. 89 syventävistä tehtävä yksi sinua kiinnostava tehtävä.

Tee oppikirjan s. 123 kertaustehtävistä 1, 2, 5, 6 ja 7.


4. jakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.