Uskonto 5

Uskonnon opetussuunnitelma

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä
ajankohtaista tutkimusta
 hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin
merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen
 perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti
kristinuskon, keskeisiä oppeja
 tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa
käsitellään uskonnollisia teemoja
 tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa
kulttuuriperinnössä.
Keskeiset sisällöt
 uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla:
uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus
ja yhteiskuntatieteet
 uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus
 uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana
 uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa
 Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen
eri muotojen avulla
 muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä

Kurssin itsenäinen suoritus

Voit suorittaa kurssin itsenäisesti opiskelemalla oppikirjan Aava - Lukion uskonto 5: Avaa näkymiä tieteeseen, taiteeseen ja populaarikulttuuriin (Edukustannus).

Tee oppikirjan avulla tehtävät ja palauta vastauksesi palautuskansioihin.

Kurssikokeesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.

1. Uskonnot ja tieteellinen tutkimus

Tee oppikirjan projektitehtävä 3b (s. 9) sekä kertaustehtävä 1 s. 47. Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

2. Uskonnot taiteessa

Tee projektitehtävä 3c (s. 49) sekä kertaustehtävät 1 ja 5 s. 74-74. Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

3. Uskonnot ja arkkitehtuuri

Tee projektitehtävä 3 (s. 77) ja kertaustehtävät 1 ja 4 s. 100-101. Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

4. Uskonto ja populaarikulttuuri

Valitse yksi tehtävä projektitehtävästä 3 (s. 103) sekä tee kertaustehtävät 1 ja 2 s. 143.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5. Kulttuuriperintö ja uskonnot Suomessa

Tee projektitehtävä 3e (s. 145) ja kertaustehtävät 1 ja 3 s. 177. Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Uskontoon liittyviä tutkimusartikkeleita

Etsi verkosta yksi uskontoon liittyvä tutkimusartikkeli. Lue artikkeli ja selvitä seuraavat asiat:
a) Minkä tieteen alalta se on?
b) Mikä on tutkimuksen tutkimuskysymys?
c) Mitkä ovat tutkimuksen keskeiset tulokset?
d) Pohdi lopuksi, mitä uutta opit tutkimusartikkelista ja miten se on suhteessa aiempaan tietämykseesi?

Alla olevasta linkistä löytyy uskontotieteen tutkimuksia. Voit käyttää myös muiden tieteenalojen tutkimuksia, jos ne liittyvät uskontoon.

http://uskonnontutkija.fi/arkisto/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä