Uskonto 4

UE4 kurssikokeen korvaavat esseetehtävät

Määräpäivä
1) Tutki linkistä avautuvaa taulukkoa Suomen suurimpien uskontojen ja uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmääristä vuodesta 2000 vuoteen 2015. Taulukon saa avattua suurempana (otsikon alla kohta "Avaa taulukko suurempana").


Väestö uskonnollisen yhdyskunnan mukaan 

a) Mitä muutoksia havaitset uskontojen ja uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärissä vuodesta 2000 vuoteen 2015?
b) Arvioi, mistä muutokset voisivat johtua. (30 pistettä)

2) Pyhyyttä pidetään yhtenä uskonnon tunnuspiirteenä. Kuviossa näkyy suomalaisille pyhiä asioita. Analysoi kyselytutkimukseen perustuvaa tilastoa ja pohdi sen perusteella tutkimuksessa syntyvää kuvaa pyhyydestä. (30 pistettä)

Pyhyys.png
Lähde: Anne Birgitta Pessi, Ville Pitkänen, Jussi Westinen, Henrietta GrönlundPyhyyden ytimessä. Tutkimus suomalaisten arvoista ja pyhyyden kokemisestae2 Tutkimus 2018Tutkimusraportti.

Uskonnolliset yhteisöt Suomessa

Kurssityö

1. Valitse yhteisö, johon haluat tutustua. Pohdi, miksi valitset juuri tämän yhteisön.

2. Selvitä lyhyesti:

a) yhteisön historiaa yleisesti, Suomessa ja omalla paikkakunnallasi
b) yhteisön keskeisimmät opit 
c) jäsenmäärä Suomessa ja paikkakunnalla
d) toimintamuotoja
e) miten yhteisöön kuuluminen näkyy yhteisön jäsenten
elämässä.

3. Koosta tiedoista (oppikirja + internet) esitys (power-point), jonka voit jakaa opettajalle sähköisessä muodossa. Käytä hyväksesi myös valitsemasi yhteisön mahdollisia omia kotisivuja. Linkitä työhösi aiheeseen liittyviä uutisia, kuvia ja videoita. Palauta esitys pedanetin palautuskansioon.

Voit valita seuraavista:

Kristillisiä yhteisöjä:

1. Katolinen kirkko Suomessa (oppikirjan s. 120-122)
2. Helluntaikirkko Suomessa (oppikirjan s. 126-127)
3. Metodistikirkko Suomessa (oppikirjan s. 124)
4. Vapaakirkko Suomessa (oppikirjan s. 126)
5. Adventtikirkko Suomessa (oppikirjan s. 125-126)
6. Baptistikirkko Suomessa (oppikirjan s. 124)
7. Pelastusarmeija Suomessa (oppikirjan s. 125)
8. Jokin evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike (rukolevaisuus, lestadiolaisuus, herännäisyys, evankelisuus, ns. viides herätysliike) (oppikirjan s. 106-107)

Kristillisperäisiä yhteisöjä:

8. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (oppikirjan s. 128-129)
9. Jehovan todistajat (oppikirjan s. 127-128)

Muut uskonnot Suomessa:

10. Juutalaisuus (oppikirjan s. 130-132)
11. Islam (oppikirjan s. 132-134)
12. Länsimainen esoteria (oppikirjan s. 134-137)
13. Uuspakanuus (oppikirjan s. 137-138)
14. Hindulaisuus (oppikirjan s. 138-139)
15. Buddhalaisuus (oppikirjan s. 139-140)

Voit tehdä halutessasi työn myös jostakin muusta Suomessa toimivasta uskonnollisesta yhteisöstä.

Uskonnolliset yhteisöt Suomessa

Määräaika:
Palauta esityksesi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Vertaisarviointi ryhmätöistä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Esitelmän aihe ja tekijät:


Arvioi työn sisältöä ja rakennetta:

4 = Erinomainen
3 = Hyvä
2 = Vaatii täydentämistä
1 = Hajanainen

Väite1234
Alustuksen laajuus ja monipuolisuus
Sisällön hallinta
Esittäminen: esityksen selvyys ja havainnollisuus


Arvosanaehdotus (4-10) perusteluineen:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Oppikirjan tehtävä 2. s. 109

Henkilökuva kuvitteellisesta kirkon jäsenestä

 

Valitse yksi kirkon jäsentyypeistä (irrallinen, uskollinen, maltillinen, avomielinen), ja laadi sen perusteella henkilökuva kuvitteellisesta kirkon jäsenestä. Kuvaile häntä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

a) Kuka hän on ja missä hän asuu?

b) Minkä ikäinen hän on ja millainen perhe hänellä on?

c) Millainen suhde hänellä on evankelis-luterilaiseen kirkkoon?

d) Miten hän harjoittaa uskontoa?

e) Mitä odotuksia tai toiveita hänellä on kirkolle?

f) Miten hän suhtautuu kristillisiin perinteisiin?

g) Mitä mieltä hän on Suvivirren laulamisesta koulujen kevätjuhlissa?
Miten hän perustelee kantansa?

h) Mitä mieltä hän on samaa sukupuolta olevien vihkimisestä kristilliseen avioliittoon? Miten hän perustelee kantansa?

 

Itsearviointi 2. jakson (Uskonto, katsomus ja yhteiskunta) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, mitä positiivisella ja negatiivisella uskonnonvapaudella tarkoitetaan.
Tiedän, mitä uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisen ikärjat (12,15 ja 18) tarkoittavat.
Osaan kertoa, mitä uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen Suomessa edellyttää.
Osaan kuvailla, miten kristinusko on vaikuttanut hyvinvointiyhteiskunnan kehittymiseen.
Ymmärrän mitä uskontodialogilla ja ekumenialla tarkoitetaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. jakson (Uskonnollisuus ja uskonnottomuus Suomessa) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan kertoa suomalaisten muinaisuskosta ja ymmärrän käsitteet animismi, shamanismi, totemismi.
Osaan kuvailla kristinuskon saapumista Suomeen (ristiretket, katolinen aika).
Tiedän miten reformaatio käynnistettiin (Kustaa Vaasan kirkkoreduktio, Agricola reformaattorina).
Osaan kuvailla puhdasoppisuuden aikaa (1600-l.) Suomessa.
Tunnistan Suomessa syntyneet perinteiset herätysliikkeet.
Osaan kuvailla suomalaista uskonnollisuutta ja sille tyypillisiä piirteitä.
Tiedän mitä tarkoitetaan uskonnottomuudella ja miten se ilmenee Suomessa.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

UE 4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että
- tutustut monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa.
- perehdyt uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla.
- ymmärrät, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla.
- osaat analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua.
- osaat toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- kehität valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

Keskeiset sisällöt

- Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio
- uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
- uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
- uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
- uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
- uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
- uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina
- uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa
- uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa
- osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan

european-brown-bear-3336791__340.jpghelsinki-2887351__340.jpgTurku.jpg

Kurssisuunnitelma

4.2. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa eri aikakausina
6.2.
7.2. Suomalaisen uskonnollisuuden luonne
11.2. Suomalainen uskonnollisuus tänään
13.2.
14.2.
18.2. Uskonnottomuus Suomessa
20.2.
3.3. Uskonnonvapaus
5.3. Uskonnollisten yhteisöjen muodot Suomessa
6.3. Uskonto suomalaisen yhteiskunnan eri alueilla
10.3. Uskonnolliset yhteisöt Suomessa (projektityö)
12.3. Projektityö
13.3. Projektityö
17.3. Helluntaikirkko, Lestadiolaisuus
19.3. Juutalaisuus, Buddhalaisuus
20.3. Pelastusarmeija, Jehovan todistajat
24.3. Kertausta

Kurssin itsenäinen suoritus

Oppikirjana käytetään SanomaPro Oy:n kustantamaa Verso 4 - Uskonto Suomessa (Hanki - Karttunen - Rauhala).

itsenäinen suoritus toteutetaan tekemällä oppikirjan tehtäviä ja osallistumalla kurssikokeeseen opettajan kanssa sovittavana ajankohtana.

Sivulle liittymisavain on Aava.

4. Uskonnottomuus Suomessa

Lue oppikirjan teksti ja tee sen jälkeen tehtävät 1 ja 4 s. 54-55. Palauta tehtävät tänne.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5. Uskonnonvapaus (s. 58 - 67)

Lue oppikirjan teksti ja tee sen jälkeen tehtävät 1 ja 2 s. 67. Palauta tehtävät tänne.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.