Kurssin itsenäinen suoritus

Ohjeet kurssin itsenäiseen suorittamiseen

Oppikirjana kurssilla käytetään Aava-sarjan 3. kurssin kirjaa (Lukion uskonto 3 - Avaa näkymiä maailmanuskontoihin).
Jokaisen pääluvun kohdalla on tehtäviä. Ensimmäinen tehtävä on pakollinen. Toisen osan syventävistä tehtävistä valitset oman kiinnostuksesi mukaan 2 tehtävää. Syventävät tehtävät edellyttävät myös oppikirjan ulkopuolisten lähteiden käyttämistä (internet, sanomalehdet jne.).Sivulle liittymisavain on Aava.

Palauta tehtävät pääluvun alla olevaan palautuskansioon.
Kurssiarvosana muodostuu tehtävistä ja kurssikokeesta.

1. Alkuperäiskansojen uskonnot ja voodoo

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva alkuperäiskansojen luonnonuskonnoista ja voodoosta. Mikä on keskeistä luonnonuskonnoissa, ja mitkä ovat niiden tunnusomaiset piirteet? Millaisia eroja eri alueiden perinteissä on? Millaisia muotoja voodoo saa eri puolilla maailmaa?2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2 syventävää tehtävää):

a) Valitse kolme maata, joiden alkuperäiskansojen uskontojen tilannetta tarkastelet. Millainen perinteiden tilanne ja asema on nykyään? 
b) Uskonnon merkitys alkuperäiskansoille.
c) Luonnonuskontojen ja kristinuskon tai islamin suhde. Tarkastele perinteiden yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiinsa ja yhteistyötä. Vanhinta uskonnollisuutta edustavat luonnonuskonnot ovat säilyneet suullisena traditiona, ilman kirjoitettua historiaa tai pyhiä kirjoja, ja niiden juuret ulottuvat yhtä kauas kuin inhimillinen kulttuurikin. Luonnonuskonnoille on keskeistä ihmisten, heidän elinkeinonsa ja luonnon ja sen voimien välinen kiinteä suhde. Perinteet ovat usein etnisiä, tietyn kansan tai heimon omia, ja ne liittyvät kiinteästi tiettyyn paikkaan tai alueeseen.
d) Voodoon ja kristinuskon suhde.
e) Valitse yksi luonnonuskonto. Miten sen tavat ja rituaaliit näkyvät ihmisen eri elämänvaiheissa?
f) Miten luonnonuskontojen vaikutus näkyy muissa uskonnoissa ja hengellisyydessä?
g) Luonnonuskontojen sisäinen hierarkia ja ihmissuhteet, pyhät henkilöt ja johtohahmot.
h) Alkuperäiskansojen uskontojen suhde maalliseen valtaan. Valitse jokin maa, jota käytät esimerkkinä. 
i) Alkuperäiskansojen uskontojen rituaalit.
j) Tee kartta eri maanosien alkuperäiskansoista ja niiden väestömääristä. Lisää karttaan tietoa myös heidän edustamistaan luonnonuskonnoista.
k) Vertaile haitilaista voodoota, Yhdysvalloissa (esim. New Orleans) esiintyvää voodoota ja brasilialaista santeriaa.
l) Etsi esimerkkejä, kuinka luonnonuskonnot tai voodoo näkyvät Suomessa.

2. Hindulaisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva hindulaisuudesta. Mikä uskonnossa on keskeistä ja mitkä ovat hindulaisuuden tunnusomaiset piirteet?2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2 syventävää tehtävää):

a) Hindulaisuus tämän päivän Intiassa. Tarkastele esimerkiksi kulttuuria, yhteiskuntaa ja väestöä.
b) Hindulaisuuden ja kristinuskon, islamin tai juutalaisuuden suhde. Tarkastele uskontojen yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiinsa ja muihin uskontoihin sekä uskontojen välistä yhteistyötä.
c) Miten hindulaisuuden tavat, rituaalit ja etiikka näkyvät eri-ikäisten ja eri asemassa olevien ihmisten arjesta? 
d) Mikä on tehnyt hindulaisuudesta sellaisen kuin se on tänä päivänä? Pohdi esimerkiksi uskonnon asemaa yhteiskunnassa, sen sisäistä rakennetta ja muotoja.
e) Miten hindulaisuutta on hyödynnetty muissa uskonnoissa ja hengellisyydessä?
f) Tarkastele, millaista on hindulaisuuden synnyttämä tapakulttuuri.
g) Hindulaisuuden sisäinen hierarkia ja ihmissuhteet sekä pyhät henkilöt ja johtohahmot.
h) Hindulaisuuden suhde maalliseen valtaan.

2. Hindulaisuus

Palauta 2. luvun tehtävät tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

3. Jainalaisuus ja sikhiläisyys

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuvat jainalaisuudesta ja sikhiläisyydestä. Mikä on keskeistä näissä uskonnoissa ja mitkä ovat niiden tunnusomaiset piirteet?


2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2 syventävää tehtävää):

a) Jainalaisuus tai sikhiläisyys tämän päivän Intiassa.
b) Jainalaisuuden suhde Intian muihin uskontoihin. Tarkastele esimerkiksi yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiin perinteisiin ja uskontojen välistä yhteistyötä.
c) Jainalaisuus on Intian vähemmistöuskonto. Mistä tämä mielestäsi johtuu?
d) Sikhiläisyyden suhde erityisesti hindulaisuuteen ja islamiin. Tarkastele esimerkiksi yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toiseen perinteeseen ja uskontojen välistä yhteistyötä.
e) Selvitä, miten jainalaisuuden tai sikhiläisyyden tavat ja rituaalit näkyvät eri-ikäisten ja eri asemassa olevien ihmisten arjesta.
f) Tutki sikhien elämäntapaa ja etiikkaa. Tee esitys sikhin arjesta tänä päivänä ja 500 vuotta sitten. Pohdi myös, miten yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa uskonnon eettisten sääntöjen mukaan elämiseen.
g) Miten ja miksi sikhiläisyys on levinnyt eri puolille maailmaa? Miten leviäminen muihin maihin on vaikuttanut sikhiläisyyteen?
h) Jainalaisuuteen kuuluu ajatus väkivallattomuudesta. Selvitä, mitä se tarkoittaa jainalaisuuden näkökulmasta. Laadi selvityksesi pohjalta elämänohjeita.
i) Sikhiläisyyden suhde maalliseen valtaan.

3. Jainalaisuus ja sikhiläisyys

Palauta 3. luvun tehtävät tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

4. Buddhalaisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva buddhalaisuudesta. Mitkä asiat ovat yhteisiä kaikille buddhalaisuuden suuntauksille? Mitkä ovat eri suuntausten tunnusomaiset piirteet?2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2 syventävää tehtävää):

a) Buddhalaisuus 2000-luvulla.
b) Buddhalaisuuden ja kristinuskon suhde. Tarkastele uskontojen yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiinsa ja muihin uskontoihin sekä uskontojen välistä yhteistyötä.
c) Buddhalaisuuden oppi ja sen näkyminen ihmisen elämän eri vaiheissa.
d) Tarkastele, millaisia eroja on buddhalaisuuden kolmen pääsuuntauksen välillä.
e) Valitse yksi buddhalaisuuden muoto ja tarkastele sen historiaa, hierarkiaa ja nykytilannetta.
f) Mikä on buddhalaisuuden suhde maalliseen valtaan? Voit tarkastella yhtä tai useampaa valtiota.
g) Kaikissa buddhalaisuuden suuntauksissa valaistumisen tavoittelussa turvaudutaan kolmeen jalokiveen. Viimeinen jalokivistä on buddhalainen yhteisö (sangha), jolla useimmiten viitataan buddhalaisiin luostariyhteisöihin ja luostarivihittyihin. Miten buddhalainen luostarielämä eroaa kristillisestä luostarielämästä? Mitä samaa niissä on?
h) Tarkastele, miten buddhalaisuus ilmenee taiteessa ja arkkitehtuurissa. Voit toteuttaa tehtävän kuvakollaasina. Muista kuvien tekijänoikeudet.
i) Millainen merkitys sukupuolella on buddhalaisen elämässä?
j) Ajatus jälleensyntymästä liittyy sekä buddhalaisuuteen että hindulaisuuteen, mutta niiden käsitykset poikkeavat toisistaan. Määritä jälleensyntyminen näiden uskontojen mukaan ja tarkastele, miten käsitykset vaikuttavat ihmisen elämään.

4. Buddhalaisuus

Palauta 4. luvun tehtävät tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5. Taolaisuus ja kungfutselaisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuvat taolaisuudesta ja kungfutselaisuudesta. Mikä niissä on keskeistä ja mitkä ovat niiden tunnusomaiset piirteet?2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2 syventävää tehtävää):

a) Taolaisuus tämän päivän Kiinassa. Tarkastele esimerkiksi kulttuuria, yhteiskuntaa ja väestöä.
b) Etsi Kungfutsen kirjoituksia ja tarkastele niiden pohjalta, millaisia ohjeita hän antoi ihmisille elämää varten.
c) Taolaisuuden ja kungfutselaisuuden suhde. Tarkastele perinteiden yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiinsa ja muihin uskonnollisin perinteisiin sekä perinteiden välistä yhteistyötä.
d) Selvitä, miten taolaisuuden tavat ja rituaalit näkyvät ihmisten arjessa. 
e) Miten taolaisuus näkyy muissa uskonnoissa, hengellisyydessä, tavoissa ja kulttuureissa?
f) Tarkastele, millainen on kungfutselaisuuden vaikutus Aasian maiden historiaan ja yhteiskunnalliseen ajatteluun. Mikä kungfutselaisessa filosofiassa on erityisesti vaikuttanut yhteiskuntiin?
g) Uskonto näkyy kiinalaisissa elokuvissa, erityisesti kung-fu-elokuvissa. Valitse yksi kiinalainen elokuva ja tarkastele, millaisen kuvan se antaa kiinalaisperäisestä ajattelusta.
h) Kuvaile taolaisuuden ja kungfutselaisuuden etiikkaa.

5. Taolaisuus ja kungfutselaisuus

Palauta 5. luvun tehtävät tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

6. Shintolaisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva šintolaisuudesta. Mikä šintolaisuudessa on keskeistä ja mitkä ovat sen tunnusomaiset piirteet?2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2 syventävää tehtävää):

a) Šintolaisuus kaksisataa vuotta sitten, sata vuotta sitten ja tänä päivänä.
b) Šintolaisuuden ja kristinuskon tai šintolaisuuden ja buddhalaisuuden suhde. Tarkastele esimerkiksi yhtäläisyyksiä, eroja, perinteiden suhtautumista toisiinsa ja uskontojen välistä yhteistyötä.
c) Miten šintolaiset tavat ja rituaalit näkyvät ihmisen eri elämänvaiheissa?
d) Šintolaisuudessa kamit ja niihin liittyvä mytologia ovat keskeisiä. Selvitä, millaisia kamit ovat ja minkälaista mytologiaa niihin liittyy. Vertaile kameihin liittyviä perinteitä johonkin länsimaiseen mytologiaan ja sen jumaltarustoon.
e) Šintolaisuuden suhde maalliseen valtaan.
f) Šintolaisuus näkyy vahvasti japanilaisessa sarjakuvassa mangassa ja animaatiossa animessa. Valitse yksi tai kaksi mangaa tai animea. Tarkastele, millaisen kuvan ne välittävät šintolaisuudesta ja muista uskonnoista. Huomioi tekijänoikeudet, jos käytät projektissasi kuvia tai animaatiopätkiä.
g) Pohdi, minkä takia šintolaisuus ei ole levinnyt muualle maailmaan samalla tavalla kuin esimerkiksi zenbuddhalaisuus.
h) Hiroshiman atomipommi, toinen maailmansota ja sen rauhanehdot muuttivat Japania ja šintolaisuutta. Miten nämä kolme asiaa vaikuttivat japanilaisten arvomaailmaan ja ihmiskuvaan?
i) Miten šintolaisuus ja kungfutselaisuus ovat vaikuttaneet japanilaisen yhteiskunnan vaurastumiseen? Voit yhdistää pohdintaasi historian ja maantiedon tietoja.

6. Shintolaisuus

Palauta 6. luvun tehtävät tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

7. Uususkonnollisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva uususkonnollisuudesta. Mikä uususkonnollisuudessa on keskeistä ja millaisia tunnusomaisia piirteitä siihen liittyy?2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2 syventävää tehtävää):

a) Uususkonnollisuus 1900-luvulla ja 2000-luvulla.
b) Uususkonnollisuus Aasiassa ja Euroopassa.
c) Uususkontojen ja kristinuskon suhde. Tarkastele yhtäläisyyksiä ja eroja sekä perinteiden vaikutusta ja suhtautumista toisiinsa.
d) Uushenkisyyden ja Aasian perinteisten uskontojen ja filosofioiden suhde. Tarkastele yhtäläisyyksiä ja eroja sekä perinteiden vaikutusta ja suhtautumista toisiinsa.
e) Valitse yksi uususkonto ja selvitä sen tavat ja rituaalit sekä niiden merkitys.
f) Minkä takia uususkonnot syntyvät ja saavat jalansijaa erityisesti länsimaissa?
g) Uususkontojen näkemys yksilöstä ja yhteisöstä. Valitse yksi uususkonto esimerkiksi.
h) Uususkontojen suhde maalliseen valtaan. Valitse yksi uususkonto esimerkiksi.
i) Uushenkisyyden vaikutus luterilaiseen kirkkoon.
j) Uuspakanuus Euroopassa 2000-luvulla.
k) Pohdi, milloin ja miksi uskonnollinen liike voi olla haitallinen tai suorastaan vaarallinen ihmiselle. Tee pohdinnoistasi blogikirjoitus tai essee.

7. Uususkonnollisuus

Palauta 7. luvun tehtävät tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä