Uskonto 3

Kurssikokeen korvaavat tehtävät

Määräpäivä
1. Teit tällä kurssilla esitelmän jostakin maailmanuskontoon liittyvästä aiheesta. Kirjoita essee, jossa käsittelet esityksesi aihetta. Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä aihetta esityksesi käsitteli? Mihin maailmanuskontoon se liittyi? Mitkä ovat keskeisimmät asiat/opit/henkilöt, jotka aiheeseen liittyvät? Onko aihe jollakin tavalla ajankohtainen? Kuvaile asioita, joita opit esitystä tehdessäsi. Älä kopioi suoraan oman esitelmäsi sanamuotoja, vaan pyri tuottamaan esseevastaus aiheestasi. (30 pistettä)

2. Hindulaisuus ja buddhalaisuus ovat molemmat Intiassa syntyneitä uskontoja. Kirjoita essee, jossa vertailet hindulaisuuden ja buddhalaisuuden yhtäläisyyksiä ja eroja. Ota erityisesti huomioon jumalakäsitys, pyhät kirjat, oppi pelastuksesta, opetus kärsimyksestä ja keskeiset henkilöt. (30 pistettä)

Ohjeet kurssityön tekemiseen

Valitse esitelmäsi aihe alla olevasta listasta. Voit valita myös itse jonkin sinua kiinnostavan kurssiin liittyvän aiheen.
Etsi tietoa oppikirjasta ja internetistä. Laadi power point-esitys, jossa käyt läpi seuraavia teemoja:

1) Mihin uskontoon ilmiö liitttyy? Mikä on sen historiallinen tausta, missä ja miten se on saanut alkunsa?
2) Mistä ilmiössä/uskonnonssa on kyse? Miten sitä harjoitetaan, miten se näkyy sitä harjoittavien ihmisten elämässä?
2) Etsi aiheeseen liittyviä kuvia, uutisia tai viedeoklippejä, jotka liität esitykseesi.


Luonnonuskonnot:
 

Shamanismi
Afrikan heimouskonnot
Intiaanien uskonnot
Santeria

Hindulaisuus:
Jooga
Hindulaiset juhlat
Mahatma Gandhi
Hindunationalismi

Buddhalaisuus:
Buddhalainen luostarilaitos
Länsimainen buddhalaisuus
Dalai Lama


Kiinan ja Japanin uskonnot:
Uskonto ja maolaisuus
Fengshui
Zen-buddhalaisuus
Ikebana
Teeseremonia
Makrobiotiikka
Falun Gong

Uususkonnollisuus
Skientologia
Bahai-liike
Jedismi
Teosofia
Antroposofia
Uuspakanuus
New Age

Kurssityö

Määräaika:
Palauta esityksesi (powerpoint- tai pdf-muodossa) tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi 7. jakson (Uususkonnollisuus) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Osaan määritellä uususkonnollisuuden käsitteen (1950-luvun jälkeen syntyneet liikkeet).
Osaan selittää käsitteet esoteria ja okkultismi.
Ymmärrän mitä uushenkisyydellä tarkoitetaan.
Osaan mainita esimerkkejä uuspakannallisista yhteisöistä (Wicca, Karhun kansa).

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 6. jakson (Shintolaisuus) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Osaan kuvailla, mitä shintolaisuus merkitsee japanilaiselle (kami-usko, animismi, matsurit).
Osaan kertoa shintolaisuuden eri perinteistä (kansan- , pyhäkkö-, valtion- ja lahkoshintolaisuus).
Ymmärrän mitä rituaalisella puhtaudella tarkoitetaan shintolaisuudessa.Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vertaisarviointi ryhmätöistä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Esitelmän aihe ja tekijät:


Arvioi työn sisältöä ja rakennetta:

4 = Erinomainen
3 = Hyvä
2 = Vaatii täydentämistä
1 = Hajanainen


Väite1234
Alustuksen laajuus ja monipuolisuus
Sisällön hallinta
Esittäminen: esityksen selvyys ja havainnollisuus


Arvosanaehdotus (4-10) perusteluineen:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 5. jakson (Taolaisuus ja kungfutselaisuus) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan selittää kiinalaisen kansanuskon käsitteet tao, jin & jang, wu-wei ja te.
Tunnistan henkilöiden Laotse ja Kungfutse merkityksen Kiinan uskonnoille.
Osaan selittää kungfutselaisuuden opin ydinajatukset (hyveellisyys, hierarkiat 5 tärkeässä suhteessa).

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 4. jakson (Buddhalaisuus) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan kertoa, mitä neljä jaloa totuutta merkitsevät buddhalaisuudessa.
Tiedän mitä kolme jalokiveä (Buddha, sangha ja dharma) tarkoittavat.
Tunnistan buddhalaisuuden pääsuuntaukset (theravada, mahayana, tiibetinbuddhalaisuus).
Osaan tunnistaa buddhalaisuuden vaikutuksia länsimaissa (mindfulness, Buudhan patsaat jne.)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 3. jakson (Jainalaisuus ja sikhiläisyys) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan kuvailla jainalaisuuden perusoppeja (5 valaa, joista tärkein ahimsa).
Osaan kertoa sikhiläisyyden synnystä ja opista.
Ymmärrän käsitteet Guru grant sahib, khalsa ja gurdwara.
Tunnistan sikhiläisyyden pyhimmän paikan (Kultainen temppeli Punjabin Amritsarissa).

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 2. jakson (Hindulaisuus) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan selittää käsitteet brahman, atman, samsara, karma ja moksha.
Osaan kuvailla Intian kastijärjestelmää ja sen vaikutusta yhteiskuntaan.
Osaan kertoa hindulaisuuden jumalakäsityksestä ja nimetä tärkeimpiä jumalia (Vishnu, Krishna, Shiva, Ganesha).
Tiedän miten hindulaisuus on levinnyt länsimaihin ja tunnistan sen länsimaisia muotoja.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. jakson (Alkuperäiskansojen uskonnot ja voodoo) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, mitä alkuperäiskansoilla tarkoitetaan ja osaan antaa esimerkkejä niistä.
Osaan luetella alkuperäiskansojen uskonnoille tyypillisiä piirteitä (esim. panteismi, totemismi, animismi).
Tiedän mitä tarkoittaa shamaani ja shamanistinen kolmikerroksinen maailmankuva.
Osaan kuvailla voodoota ja tiedän missä päin maailmaa sitä harjoitetaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Uskonnon opetussuunnitelma

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Intian nykypäivän uskontotilanne
 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
 • buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
 • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys
 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

Itsearviointi 3. kurssin tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Alla on lueteltu uskonnon 3. kurssin oppimistavoitteet. Arvioi jokaisen tavoitteen kohdalla, miten hyvin se on toteutunut sinun kohdallasi.

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaanVäite12345
Opiskelija oppii tuntemaan alkuperäiskansojen uskonnollisuuden ja niihin kuuluvat perinteet.
Opiskelija oppii voodoon monimuotoisuudesta ja suhteesta muihin uskontoihin.
Opiskelija hahmottaa voodoon nykytilantanteen ja mitkä tekijät vaikuttavat sen leviämiseen.
Opiskelija ymmärtää veda-kirjojen merkityksen yhteisinä juurina Intiassa syntyneille uskonnoille.
Opiskelija oppii hindulaisuuden pyhistä teksteistä ja mitä eri tekstit ovat uskontoon tuonut.
Opiskelija ymmärtää, mikä hindulaisuudessa on keskeistä ja hahmottaa mitä uudelleensyntymä on hindulaisuudessa.
Opiskelija hahmottaa hindulaisuuden monimuotoistumisen ja erilaisten suuntien syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.
Opiskelija oppii, millainen hindulainen yhteiskunta on.
Opiskelija hahmottaa, mitkä tekijät vaikuttavat hindulaisen elämään ja arkeen.
Opiskelija tutustuu keskeisiin hindulaisiin rituaaleihin ja juhliin.
Opiskelija oppii hindulaisuuden ja politiikan suhteesta.
Opiskelija oppii, miten hindulaisuus on levinnyt länsimaihin.
Opiskelija ymmärtää hindulaisuuden merkityksen uususkonnollisille liikkeille ja länsimaiselle hengellisyyden muutokselle.
Opiskelija oppii, mitä on jainalaisuus ja miten se eroaa hindulaisuudessa.
Opiskelija ymmärtää keskeiset käsitteet: karma, jainalaisten elämää ohjaavat kolme jalokiveä ja siddhan.
Opiskelija hahmottaa, miten jainalaisuus näkyy ihmisen elämässä ja arjessa.
Opiskelija oppii, mitä sikhiläisyys on ja miksi se on muodostunut omaksi uskonnokseen.
Opiskelija ymmärtää keskeiset termit ja miten esimerkiksi sikhien näkemys jälleensyntymästä eroaa hindulaisuuden näkymyksestä.
Opiskelija hahmottaa, miten sikhiläisyys näkyy ihmisen elämässä ja arjessa.
Opiskelija oppii sikhiläisyydestä länsimaissa.
Opiskelija osaa määritellä buddhalaisuuden keskeiset käsitteet ja vertailla niitä muihin Intian uskontoihin.
Opiskelija hahmottaa, kuinka buddhalaisuus on levinnyt Aasiassa.
Opiskelija oppii buddhalaisuuden kolme pääsuuntausta: theravada-, mahayana- ja vajrayana-buddhalaisuus.
Opiskelija hahmottaa buddhalaisuuden kehityksen suhteessa kulttuureihin ja yhteiskuntiin. Opiskelija pystyy tarkastelemaan uskontoja paremmin osana ympäröivää todellisuutta ja historiaa.
Opiskelija hahmottaa, miten buddhalaisuus näkyy ihmisen elämässä ja arjessa.
Opiskelija oppii tuntemaan kiinalaisen kansanuskonnon ja taolaisuuden.
Opiskelija osaa taolaisuuden keskeiset käsitteet ja opin ytimen sekä hahmottaa niiden suhteen kansanuskoon.
Opiskelija tietää mikä on taolaisuuden tilanne Kiinassa tänä päivänä.
Opiskelija osaa kertoa miten taolaisuus näkyy ja vaikuttaa tavallisen ihmisen elämässä.
Opiskelija hahmottaa kungfutselaisuuden yhteiskuntafilosofisen aspektin ja uskonnollisen aspektin.
Opiskelija hahmottaa mikä erottaa kungfutselaisuuden muista Aasian uskonnoista.
Opiskelija osaa selittää kungfutselaisuuden keskeiset käsitteet ja opin ytimen.
Opiskelija oppii Japanin kansallisuskonnon perusasiat ja sen merkityksen yhteiskunnalle.
Opiskelija hahmottaa šintolaisuuden kehityksen ja osaa erottaa sen keskeiset muodot.
Opiskelija tietää mitä on kami-uskonto ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan.
Opiskelija oppii mikä merkitys mytologioilla on šintolaisuudessa ja japanilaisten elämässä ja yhteiskunnassa.
Opiskelija hahmottaa miten uskonnot vaikuttavat tavallisen japanilaisen elämässä.
Opiskelija oppii kuinka eri uskonnot elävät rinnakkain japanilaisen arjessa ja elämässä.
Opiskelija hahmottaa mitä uusia uskonnollisia liikkeitä ja ilmiöitä on.
Opiskelija erottaa missä kyseisen uususkonnon juuret ovat ja osaa arvioida uususkontoja suhteessa muihin uskontoihin.
Opiskelija oppii uususkontojen historiallisen kehityksen ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Projektityö

Valitse omaa projektiasi varten yksi syventävä tehtävä jostakin kurssilla käsitellystä aiheesta. Laadi siitä esitelmä, jonka esität ryhmälle (powerpoint -muodossa). Liitä esitykseesi kuvia ja videoklippejä.

Syventävät tehtävät löytyvät oppikirjan päälukujen alusta (s. 9, 25, 53, 73, 97, 111 ja 129).

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Ohjeet kurssin itsenäiseen suorittamiseen

Oppikirjana kurssilla käytetään Aava-sarjan 3. kurssin kirjaa (Lukion uskonto 3 - Avaa näkymiä maailmanuskontoihin).
Jokaisen pääluvun kohdalla on tehtäviä. Ensimmäinen tehtävä on pakollinen. Toisen osan syventävistä tehtävistä valitset oman kiinnostuksesi mukaan 2 -3 tehtävää.

Sivulle liittymisavain on Aava.

Palauta tehtävät pääluvun alla olevaan palautuskansioon.
Kurssiarvosana muodostuu tehtävistä ja kurssikokeesta.

1. Alkuperäiskansojen uskonnot ja voodoo

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva alkuperäiskansojen luonnonuskonnoista ja voodoosta. Mikä on keskeistä luonnonuskonnoissa, ja mitkä ovat niiden tunnusomaiset piirteet? Millaisia eroja eri alueiden perinteissä on? Millaisia muotoja voodoo saa eri puolilla maailmaa?

aboriginaalit.jpg

2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2-3 syventävää tehtävää):

a) Valitse kolme maata, joiden alkuperäiskansojen uskontojen tilannetta tarkastelet. Millainen perinteiden tilanne ja asema on nykyään? 
b) Uskonnon merkitys alkuperäiskansoille.
c) Luonnonuskontojen ja kristinuskon tai islamin suhde. Tarkastele perinteiden yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiinsa ja yhteistyötä. Vanhinta uskonnollisuutta edustavat luonnonuskonnot ovat säilyneet suullisena traditiona, ilman kirjoitettua historiaa tai pyhiä kirjoja, ja niiden juuret ulottuvat yhtä kauas kuin inhimillinen kulttuurikin. Luonnonuskonnoille on keskeistä ihmisten, heidän elinkeinonsa ja luonnon ja sen voimien välinen kiinteä suhde. Perinteet ovat usein etnisiä, tietyn kansan tai heimon omia, ja ne liittyvät kiinteästi tiettyyn paikkaan tai alueeseen.
d) Voodoon ja kristinuskon suhde.
e) Valitse yksi luonnonuskonto. Miten sen tavat ja rituaaliit näkyvät ihmisen eri elämänvaiheissa?
f) Miten luonnonuskontojen vaikutus näkyy muissa uskonnoissa ja hengellisyydessä?
g) Luonnonuskontojen sisäinen hierarkia ja ihmissuhteet, pyhät henkilöt ja johtohahmot.
h) Alkuperäiskansojen uskontojen suhde maalliseen valtaan. Valitse jokin maa, jota käytät esimerkkinä. 
i) Alkuperäiskansojen uskontojen rituaalit.
j) Tee kartta eri maanosien alkuperäiskansoista ja niiden väestömääristä. Lisää karttaan tietoa myös heidän edustamistaan luonnonuskonnoista.
k) Vertaile haitilaista voodoota, Yhdysvalloissa (esim. New Orleans) esiintyvää voodoota ja brasilialaista santeriaa.
l) Etsi esimerkkejä, kuinka luonnonuskonnot tai voodoo näkyvät Suomessa.

2. Hindulaisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva hindulaisuudesta. Mikä uskonnossa on keskeistä ja mitkä ovat hindulaisuuden tunnusomaiset piirteet?

hindulaisuus.jpg

2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2-3 syventävää tehtävää):

a) Hindulaisuus tämän päivän Intiassa. Tarkastele esimerkiksi kulttuuria, yhteiskuntaa ja väestöä.
b) Hindulaisuuden ja kristinuskon, islamin tai juutalaisuuden suhde. Tarkastele uskontojen yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiinsa ja muihin uskontoihin sekä uskontojen välistä yhteistyötä.
c) Miten hindulaisuuden tavat, rituaalit ja etiikka näkyvät eri-ikäisten ja eri asemassa olevien ihmisten arjesta? 
d) Mikä on tehnyt hindulaisuudesta sellaisen kuin se on tänä päivänä? Pohdi esimerkiksi uskonnon asemaa yhteiskunnassa, sen sisäistä rakennetta ja muotoja.
e) Miten hindulaisuutta on hyödynnetty muissa uskonnoissa ja hengellisyydessä?
f) Tarkastele, millaista on hindulaisuuden synnyttämä tapakulttuuri.
g) Hindulaisuuden sisäinen hierarkia ja ihmissuhteet sekä pyhät henkilöt ja johtohahmot.
h) Hindulaisuuden suhde maalliseen valtaan.

2. Hindulaisuus

Palauta 2. luvun tehtävät tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

3. Jainalaisuus ja sikhiläisyys

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuvat jainalaisuudesta ja sikhiläisyydestä. Mikä on keskeistä näissä uskonnoissa ja mitkä ovat niiden tunnusomaiset piirteet?

sikhiläisyys.jpg
2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2-3 syventävää tehtävää):

a) Jainalaisuus tai sikhiläisyys tämän päivän Intiassa.
b) Jainalaisuuden suhde Intian muihin uskontoihin. Tarkastele esimerkiksi yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiin perinteisiin ja uskontojen välistä yhteistyötä.
c) Jainalaisuus on Intian vähemmistöuskonto. Mistä tämä mielestäsi johtuu?
d) Sikhiläisyyden suhde erityisesti hindulaisuuteen ja islamiin. Tarkastele esimerkiksi yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toiseen perinteeseen ja uskontojen välistä yhteistyötä.
e) Selvitä, miten jainalaisuuden tai sikhiläisyyden tavat ja rituaalit näkyvät eri-ikäisten ja eri asemassa olevien ihmisten arjesta.
f) Tutki sikhien elämäntapaa ja etiikkaa. Tee esitys sikhin arjesta tänä päivänä ja 500 vuotta sitten. Pohdi myös, miten yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa uskonnon eettisten sääntöjen mukaan elämiseen.
g) Miten ja miksi sikhiläisyys on levinnyt eri puolille maailmaa? Miten leviäminen muihin maihin on vaikuttanut sikhiläisyyteen?
h) Jainalaisuuteen kuuluu ajatus väkivallattomuudesta. Selvitä, mitä se tarkoittaa jainalaisuuden näkökulmasta. Laadi selvityksesi pohjalta elämänohjeita.
i) Sikhiläisyyden suhde maalliseen valtaan.

4. Buddhalaisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva buddhalaisuudesta. Mitkä asiat ovat yhteisiä kaikille buddhalaisuuden suuntauksille? Mitkä ovat eri suuntausten tunnusomaiset piirteet?

buddhalaisuus.jpg

2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2-3 syventävää tehtävää):

a) Buddhalaisuus 2000-luvulla.
b) Buddhalaisuuden ja kristinuskon suhde. Tarkastele uskontojen yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiinsa ja muihin uskontoihin sekä uskontojen välistä yhteistyötä.
c) Buddhalaisuuden oppi ja sen näkyminen ihmisen elämän eri vaiheissa.
d) Tarkastele, millaisia eroja on buddhalaisuuden kolmen pääsuuntauksen välillä.
e) Valitse yksi buddhalaisuuden muoto ja tarkastele sen historiaa, hierarkiaa ja nykytilannetta.
f) Mikä on buddhalaisuuden suhde maalliseen valtaan? Voit tarkastella yhtä tai useampaa valtiota.
g) Kaikissa buddhalaisuuden suuntauksissa valaistumisen tavoittelussa turvaudutaan kolmeen jalokiveen. Viimeinen jalokivistä on buddhalainen yhteisö (sangha), jolla useimmiten viitataan buddhalaisiin luostariyhteisöihin ja luostarivihittyihin. Miten buddhalainen luostarielämä eroaa kristillisestä luostarielämästä? Mitä samaa niissä on?
h) Tarkastele, miten buddhalaisuus ilmenee taiteessa ja arkkitehtuurissa. Voit toteuttaa tehtävän kuvakollaasina. Muista kuvien tekijänoikeudet.
i) Millainen merkitys sukupuolella on buddhalaisen elämässä?
j) Ajatus jälleensyntymästä liittyy sekä buddhalaisuuteen että hindulaisuuteen, mutta niiden käsitykset poikkeavat toisistaan. Määritä jälleensyntyminen näiden uskontojen mukaan ja tarkastele, miten käsitykset vaikuttavat ihmisen elämään.

4. Buddhalaisuus

Palauta 4. luvun tehtävät tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5. Taolaisuus ja kungfutselaisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuvat taolaisuudesta ja kungfutselaisuudesta. Mikä niissä on keskeistä ja mitkä ovat niiden tunnusomaiset piirteet?

taolaisuus.jpg

2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2-3 syventävää tehtävää):

a) Taolaisuus tämän päivän Kiinassa. Tarkastele esimerkiksi kulttuuria, yhteiskuntaa ja väestöä.
b) Etsi Kungfutsen kirjoituksia ja tarkastele niiden pohjalta, millaisia ohjeita hän antoi ihmisille elämää varten.
c) Taolaisuuden ja kungfutselaisuuden suhde. Tarkastele perinteiden yhtäläisyyksiä, eroja, suhtautumista toisiinsa ja muihin uskonnollisin perinteisiin sekä perinteiden välistä yhteistyötä.
d) Selvitä, miten taolaisuuden tavat ja rituaalit näkyvät ihmisten arjessa. 
e) Miten taolaisuus näkyy muissa uskonnoissa, hengellisyydessä, tavoissa ja kulttuureissa?
f) Tarkastele, millainen on kungfutselaisuuden vaikutus Aasian maiden historiaan ja yhteiskunnalliseen ajatteluun. Mikä kungfutselaisessa filosofiassa on erityisesti vaikuttanut yhteiskuntiin?
g) Uskonto näkyy kiinalaisissa elokuvissa, erityisesti kung-fu-elokuvissa. Valitse yksi kiinalainen elokuva ja tarkastele, millaisen kuvan se antaa kiinalaisperäisestä ajattelusta.
h) Kuvaile taolaisuuden ja kungfutselaisuuden etiikkaa.

6. Shintolaisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva šintolaisuudesta. Mikä šintolaisuudessa on keskeistä ja mitkä ovat sen tunnusomaiset piirteet?

shintolaisuus.jpg

2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2-3 syventävää tehtävää):

a) Šintolaisuus kaksisataa vuotta sitten, sata vuotta sitten ja tänä päivänä.
b) Šintolaisuuden ja kristinuskon tai šintolaisuuden ja buddhalaisuuden suhde. Tarkastele esimerkiksi yhtäläisyyksiä, eroja, perinteiden suhtautumista toisiinsa ja uskontojen välistä yhteistyötä.
c) Miten šintolaiset tavat ja rituaalit näkyvät ihmisen eri elämänvaiheissa?
d) Šintolaisuudessa kamit ja niihin liittyvä mytologia ovat keskeisiä. Selvitä, millaisia kamit ovat ja minkälaista mytologiaa niihin liittyy. Vertaile kameihin liittyviä perinteitä johonkin länsimaiseen mytologiaan ja sen jumaltarustoon.
e) Šintolaisuuden suhde maalliseen valtaan.
f) Šintolaisuus näkyy vahvasti japanilaisessa sarjakuvassa mangassa ja animaatiossa animessa. Valitse yksi tai kaksi mangaa tai animea. Tarkastele, millaisen kuvan ne välittävät šintolaisuudesta ja muista uskonnoista. Huomioi tekijänoikeudet, jos käytät projektissasi kuvia tai animaatiopätkiä.
g) Pohdi, minkä takia šintolaisuus ei ole levinnyt muualle maailmaan samalla tavalla kuin esimerkiksi zenbuddhalaisuus.
h) Hiroshiman atomipommi, toinen maailmansota ja sen rauhanehdot muuttivat Japania ja šintolaisuutta. Miten nämä kolme asiaa vaikuttivat japanilaisten arvomaailmaan ja ihmiskuvaan?
i) Miten šintolaisuus ja kungfutselaisuus ovat vaikuttaneet japanilaisen yhteiskunnan vaurastumiseen? Voit yhdistää pohdintaasi historian ja maantiedon tietoja.

6. Shintolaisuus

Palauta 6. luvun tehtävät tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

7. Uususkonnollisuus

1. Tee oppimispäiväkirjaan yleiskuva uususkonnollisuudesta. Mikä uususkonnollisuudessa on keskeistä ja millaisia tunnusomaisia piirteitä siihen liittyy?

stonehenge.jpg

2. Valinnaiset tehtävät (valitse 2-3 syventävää tehtävää):

a) Uususkonnollisuus 1900-luvulla ja 2000-luvulla.
b) Uususkonnollisuus Aasiassa ja Euroopassa.
c) Uususkontojen ja kristinuskon suhde. Tarkastele yhtäläisyyksiä ja eroja sekä perinteiden vaikutusta ja suhtautumista toisiinsa.
d) Uushenkisyyden ja Aasian perinteisten uskontojen ja filosofioiden suhde. Tarkastele yhtäläisyyksiä ja eroja sekä perinteiden vaikutusta ja suhtautumista toisiinsa.
e) Valitse yksi uususkonto ja selvitä sen tavat ja rituaalit sekä niiden merkitys.
f) Minkä takia uususkonnot syntyvät ja saavat jalansijaa erityisesti länsimaissa?
g) Uususkontojen näkemys yksilöstä ja yhteisöstä. Valitse yksi uususkonto esimerkiksi.
h) Uususkontojen suhde maalliseen valtaan. Valitse yksi uususkonto esimerkiksi.
i) Uushenkisyyden vaikutus luterilaiseen kirkkoon.
j) Uuspakanuus Euroopassa 2000-luvulla.
k) Pohdi, milloin ja miksi uskonnollinen liike voi olla haitallinen tai suorastaan vaarallinen ihmiselle. Tee pohdinnoistasi blogikirjoitus tai essee.

7. Uususkonnollisuus

Palauta 7. luvun tehtävät tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.