Uskonto 2

Etäkoe 11.2.2021

Määräpäivä

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Saat käyttää oppikirjaa apuna.

1. Kristillinen kirkkovuosi muodostuu erilaisista juhlapyhistä. Mikä on seuraavien juhlien kristillinen sisältö? 10p

a) loppiainen b) kiirastorstai c) helatorstai d) helluntai e) tuomiosunnuntai 

2. Luterilainen kirkko

20 p.
Millä tavoin Martin Luther uudisti kirkkoa? Pohdi myös, millaisia vaikutuksia näillä uudistuksilla on ollut kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

3. Mikä ei kuulu joukkoon?

30 p.
Perustele valintasi 1–3 virkkeellä. Vastaa jokaiseen kysymykseen (1–10). Oikeasta vastauksesta voi saada yhden pisteen, perusteluista lisäksi 2 pistettä/vastaus. Kirjoita oikea vastaus palautuskansioon perusteluineen.
 
1.
 
 
saarna
 
virsilaulu
 
luostarielämä
 
 
2.
 
 
Jerusalem
 
Lontoo
 
Santiago de Compostela
 
 
3.
 
 
kaste
 
ehtoollinen
 
rippi
 
 
 
4.
 
 
vigilia
 
ikonostaasi
 
paavi
 
 
 
5.
 
 
luterilaisuus
 
helluntailaisuus
 
baptismi
 
 
 
6.
 
 
katolinen kirkko
 
mormonit
 
Jehovan todistajat
 
 
7.
 
 
vapautuksen teologia
 
menestyksen teologia
 
dalit-teologia
 
 
8.
 
 
kuuria
 
pyhäinjäännös
 
ikonostaasi
 
 
9.
 
 
uskovien kaste
 
vapaamuotoiset jumalanpalvelukset
 
kahden regimentin oppi
 
 
10.
 
 
Salt Lake City
 
Charles Russell
 
Joseph Smith
 

Etäkoe 11.2.2021

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kurssipalaute

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomakeTähän voit kirjoittaa omin sanoin palautetta kurssista.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kristinusko eri puolilla maailmaa

Palauttakaa ryhmätyönne tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Vertaisarviointi ryhmätöistä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Esitelmän aihe ja tekijät:


Arvioi työn sisältöä ja rakennetta:

4 = Erinomainen
3 = Hyvä
2 = Vaatii täydentämistä
1 = Hajanainen

Väite1234
Alustuksen laajuus ja monipuolisuus
Sisällön hallinta
Esittäminen: esityksen selvyys ja havainnollisuusArvosanaehdotus perusteluineen:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi ryhmätöistä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasti oppimistavoitteiden avulla (valitse vaihtoehto, joka kuvaa oppimistasi parhaiten):

4 = ymmärsin asian ja osaisin selittää sen kaverille
3 = ymmärsin asian pääpirteissään
2 = ymmärsin jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite1234
Osaan luetella ja kuvata oman maanosani kristinuskon keskeisiä kysymyksenasetteluja.
Tunnistan kyseessä olevan maanosan kristinuskolle ominaisia piirteitä ja kristinuskon historian merkitystä tämän maanosan kulttuurille ja yhteiskunnalle.
Osaan arvioida kristinuskon merkitystä maanosan kulttuureille ja yhteiskunnille ja maanosan kristinuskon vaikutusta kristinuskoon muualla maailmassa.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. ja 2. jakson tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 9 - 89)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan kuvailla, miten kristinusko syntyi ja kehittyi.
Ymmärrän, mitkä asiat vaikuttivat kristillisen kirkon jakautumiseen idän ja lännen kirkkoon.
Osaan nimetä reformaation taustatekijöitä ja sen seurauksia lännen katoliselle kirkolle.
Osaan luetella ortodoksisen perinteen tyypillisiä piirteitä.
Osaan kuvailla katolista perinnettä ja paaviuden kehittymistä.
Osaan luetella reformaation seurauksena syntyneitä kirkkokuntia ja niiden ominaispiirteitä.
Tunnistan helluntailais-karismaattisen perinteen tyypillisiä piirteitä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kurssisuunnitelma 19B

13.8. Kristinuskon varhainen muovautuminen
14.8. Eurooppalaistuva kristinusko
18.8. Kristinusko globaalissa maailmassa
20.8. Ortodoksinen perinne
21.8. LOMAUTUS
25.8. LOMAUTUS
27.8. Katolinen perinne
28.8. Protestanttinen ja anglikaaninen perinne
1.9. Helluntailais-karismaattinen perinne
3.9. 
4.9. 
8.9. Kristinusko eri puolilla maailmaa -ryhmätyöt
10.9.
11.9. Kristinusko Aasiassa (Pinja, Valtteri,Anna, Alisa), Afrikassa (Joel, Henri, Atte, Alisa P., Nicky) 
15.9. Kristinusko Lat.Amerikassa (Riina, Erin, Kaisla), Pohjois-Amerikassa (Ville, Paavo, Valtteri)
17.9. Kristinusko Euroopassa (Emma, Aura, Tuuli)
18.9. 
22.9. Kertausta

Kurssisuunnitelma 19A

12.8. Kristinuskon varhainen muovautuminen
14.8. Eurooppalaistuva kristinusko
17.8. Kristinusko globaalissa maailmassa
19.8. Ortodoksinen perinne
21.8. LOMAUTUS
24.8. LOMAUTUS
26.8. Katolinen perinne
28.8. Protestanttinen ja anglikaaninen perinne
31.8. Helluntailais-karismaattinen perinne
2.9. 
4.9.
7.9. Ryhmätyöt: Kristinusko eri puolilla maailmaa
9.9.
11.9. Kristinusko Aasiassa (Aleksi, Anton, ilari), Latinalaisessa Amerikassa (Iiris, Tinka, Saimi, Ninni)
14.9. Kristinusko Afrikassa (Tommi, Kari, Onni)
16.9. Kristinusko Pohjois-Amerikassa (Noora, Laura M., Vilma)
18.9. Kristinusko Euroopassa (Taru, Laura P., Venla)
21.9.
23.9. Kertausta

Uskonnon opetussuunnitelma

Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta
 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
 • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
 • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

Keskeiset sisällöt

 • kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa
 • katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia
 • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet
 • uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa
 • ekumenia ja katsomusten dialogi
 • ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

UE2.1 tehtävä 17.12. oppitunnille

Lue oppikirjan s. 69 -78.

Tee sen jälkeen oppikirjan tehtävä 2 s. 79. Voit tehdä käsitekartan sijaan myös tiivistelmän.
Kirkolliset perinteet

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Esitelmät

Palauta työsi tänne.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä