Uskonto 2

Uskonnon opetussuunnitelma

Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta
 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
 • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
 • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

Keskeiset sisällöt

 • kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa
 • katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia
 • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet
 • uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa
 • ekumenia ja katsomusten dialogi
 • ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

Vertaisarviointi ryhmätöistä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Esitelmän aihe ja tekijät:


Arvioi työn sisältöä ja rakennetta:

4 = Erinomainen
3 = Hyvä
2 = Vaatii täydentämistä
1 = Hajanainen

Väite1234
Alustuksen laajuus ja monipuolisuus
Sisällön hallinta
Esittäminen: esityksen selvyys ja havainnollisuusArvosanaehdotus perusteluineen:


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. ja 2. jakson tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 9 - 89)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan kuvailla, miten kristinusko syntyi ja kehittyi.
Ymmärrän, mitkä asiat vaikuttivat kristillisen kirkon jakautumiseen idän ja lännen kirkkoon.
Osaan nimetä reformaation taustatekijöitä ja sen seurauksia lännen katoliselle kirkolle.
Osaan luetella ortodoksisen perinteen tyypillisiä piirteitä.
Osaan kuvailla katolista perinnettä ja paaviuden kehittymistä.
Osaan luetella reformaation seurauksena syntyneitä kirkkokuntia ja niiden ominaispiirteitä.
Tunnistan helluntailais-karismaattisen perinteen tyypillisiä piirteitä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kurssisuunnitelma 18A

26.11. Kristinuskon varhainen muotoutuminen
27.11. 
28.11. Eurooppalaistuva kristinusko
29.11.
2.12.
3.12. Kristinusko globaalissa maailmassa
4.12.
5.12. Ortodoksinen perinne
9.12.
10.12. Katolinen perinne
11.12.
12.12. Protestanttinen ja anglikaaninen perinne
13.12.
16.12. Helluntailais-karismaattinen perinne
17.12.
18.12. 
19.12.
20.12. Joulukevennys
7.1. Kristinusko eri puolilla maailmaa -ryhmätyöt
8.1.
9.1.
10.1.
13.1. 
14.1. 
15.1. Kristinusko Aasiassa
16.1. Kristinusko Afrikassa
17.1. Kristinusko Latinalaisessa Amerikassa
20.1. Kristinusko Pohjois-Amerikassa
21.1. Kristinusko Euroopassa
22.1.
23.1. Kertausta

Kurssipalaute

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomakeTähän voit kirjoittaa omin sanoin palautetta kurssista.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Esitelmät

Palauta työsi tänne.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.