Kurssin itsenäinen suoritus

Ohjeet kurssin itsenäiseen suorittamiseen

Voit suorittaa uskonnon 1. kurssin itsenäisesti tekemällä tehtäviä ja osallistumalla kokeeseen. Oppikirjana on Edukustannuksen Aava -kirjasarjan kirja Lukion uskonto 1 - Avaa näkymiä uskontoon (Hietamäki, Raunio-Hannula, Stewart, Tolonen, Vainio, Visala).


1. Mitä uskonto on? (oppikirjan s. 10 - 53)

Tee oppikirjan tehtävät:

1. s. 19 
Etsi tekstistä perusteita ajatukselle, että uskonto on yleisinhimillinen ilmiö:

1. s. 31
Määrittele seuraavat käsitteet. Muodosta mielekkäitä virkkeitä, joissa käytät käsitteitä:
a) monoteismi
b) maailmankatsomus
c) maailmankuva
d) transsi
e) rituaali

2. s. 31
Miten uskontoa on määritelty?

1. s. 39
Tarkista, että osaat selittää seuraavat käsitteet. Muodosta sanoista virkkeitä.
a) teismi
b) polyteismi
c) agnostikko
d) ateisti
e) sekularisaatio
f) meditaatio

3. s. 39
Miten uskonnottomuuden lisääntymistä selitetään? Miten tämä kehitys näkyy Suomessa?

1. s. 51
Miten uskontoa tutkitaan? Tee itsellesi käsitekartta uskonnontutkimuksesta.

1. jakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

2. Lähi-idän uskonnoilla on yhteiset juuret (oppikirjan s. 56 - 91)

Tee seuraavat tehtävät:

1. s. 61
Tarkista ja kertaa, että osaat määritellä seuraavat käsitteet lyhyesti. Kirjoita sanoista lyhyitä virkkeitä.
a) Hedelmällisen puolikuun alue
b) Profeetta
c) Hammurabin laki
d) Apologia

1. s. 75
Tarkista, että osaat selittää seuraavat käsitteet ja asiat. Kirjoita sanoista lyhyitä virkkeitä.
a) Heprealainen Raamattu
b) Rabbiininen juutalaisuus
c) Evankeliumi
d) Koraani
e) Kaaba
f) Medina

2. s. 75
Millä perusteella voidaan sanoa, että juutalaisuudella, kristinuskolla ja islamilla on yhteinen tausta?

1. s. 89
Tarkista, että osaat määritellä tai selittää seuraavat käsitteet ja asiat lyhyesti:
a) Heprealainen Raamattu
b) Toora
c) Talmud
d) Vanha testamentti
e) Uusi testamentti
f) apokryfikirjat
g) suura
h) sunna


2. jakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

3. Juutalaisuus (oppikirjan s. 94 - 125)

Tee oppikirjan tehtävät:

1. s. 101
Selitä käsitteet. Käytä lyhyitä virkkeitä.
a) rabbi
b) toora
c) sapatti
d) kosher
e) talmud
f) exodus

4. s. 101
Mikä merkitys Tooralla on juutalaisuudelle tai juutalaisille?

2. s. 113
Tee juutalaisuuden suuntauksista taulukko, johon kirjaat suuntauksen nimen, syntyajankohdan ja sen erityispiirteet. 

1. s. 123
Tee itsellesi lista tai taulukko juutalaisille merkittävistä uskonnollisista juhlista ja siitä, mikä niiden historiallinen tausta tai merkitys on.


3. jakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

4. Islam (oppikirjan s. 128 - 167)

Tee seuraavat tehtävät:

1. s. 139
Tarkista, että osaat määritellä seuraavat sanat tai ilmiöt. Muodosta niitä hyödyntäen jokin mielekäs lause.
a) Muhammad
b) Koraani
c) halal
d) haram
e) jihad
f) sharia
g) sunna
h) Kaaba
i) Mekka

2. s. 139
Tarkastele kappaleen kuvia moskeijan sisältä. Kuvaile mitä näet.
* Mitä voit kertoa havaintojesi ja tietojesi perusteella moskeijan kuvamaailmasta?
* Miten moskeijan tila eroaa perinteisestä kristillisestä kirkkotilasta?

2. s. 153
Tee islamin suuntauksista miellekartta siten, että nimeät miellekarttaan suuntaukselle ominaisia piirteitä.

1. s. 164
Nimeä islamin erilaiset uskontoon suhtautumisen lähestymistavat. Varmista, että ymmärrät, mitä kullakin niistä tarkoitetaan.

4. jakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä