TE1

TERVEYSTIETO 1

TE1-kurssin tavoitteena on…

  • Syventää arjen terveysosaamista, ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä omassa elämäntavassaan ja ympäristössään
  • Osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin, mediaan ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä eettisestä ja terveysnäkökulmasta
  • Tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia selittäviä teorioita, malleja, ilmiöitä tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmasta
  • Soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja
  • Tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa

 

TE1 keskeiset sisällöt…

  • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky; terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo
  • (Omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu)
  • Riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus
  • Kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit
  • Terveyttä, terveystottumuksia ja –ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä