Virtuaalityötilat

Virtuaalityöpöytien lisääminen

Jos sovelluksia on auki paljon, järjestystä voi luoda lisäämällä virtuaalisia työtiloja:

Valitaan hiiren oikealla näppäimellä yläpalkki ja avautuvasta valikosta Paneeli > Lisää uusia kohteita > Työtilan vaihtaja ja Lisää.
21b.png
Suljetaan valikko ja valitaan hiiren oikealla näppäimellä yläpalkin oikeassa reunassa oleva Työtilan vaihtaja. Aukeavasta valikosta valitaan Työtila-asetukset ja sen jälkeen lisätään työtilojen (virtuaalityöpöytien) määrää. Uusiin työpöytiin pääsee yläpalkin oikeasta reunasta ja siellä voi avata sovelluksia samalla tavalla kuin varsinaisella työpöydälläkin.
22b.png
Jos kone kaatuu, virtuaalityöpöydille talletetut tiedostot ilmestyvät uudelleenkäynnistyksen jälkeen varsinaiselle työpöydälle. Virtuaalityötilat joutuu perustamaan uudelleen alusta alkaen.