RUB11

Att skriva en uppsats

Hej och välkommen till uppsatskursen!

Här övar du att skriva uppsatser om olika teman - både korta och långa.

Du kommer att skriva 4 korta uppsatser och 6 långa uppsatser under den här kursen.
Läs teoridelen först! Du hittar den till vänster <---.

writing-1209121__180.jpg