Ruotsi

Eurooppalainen viitekehys - kielitaidon taitotasot

Taitotasot

  • perustuvat Eurooppalaiseen viitekehykseen.
  • on luotu yhtenäistämään kielen oppimisen ja opetuksen arviointia Euroopassa.
  • auttavat kielenoppijaa asettamaan tavoitteitaan, arvioimaan omaa kielitaitoaan ja ohjaamaan opiskeluaan tavoitteiden mukaisesti.
  • ovat sanallisia kuvauksia siitä, mitä kielenoppija osaa tehdä vieraissa kielissä kielitaidon eri osa-alueilla.
  • ovat kuin portaikko, jossa on kuusi porrasta A1, A2, B1, B2, C1, C2.

– Tavoitteena on, että opiskelija, joka on aloittanut ruotsin kielen opiskelun perusopetuksen 6. luokalla, on lukion päättövaiheessa B1-tasolla.

B1.1  
  • Opiskelija pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa. Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

  • Opiskelija pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin. Opiskelija osaa kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen. Opiskelija pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmauksien merkityksistä. Viestintästrategioiden käyttö

  • Opiskelija osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Opiskelija pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia. Viestinnän kulttuurinen sopivuus

  • Opiskelija ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä. Opiskelija ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Opiskelija löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta. Tekstien tulkintataidot

  • Opiskelija osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista. Opiskelija käyttää melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja. Opiskelija osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa. Tekstien tuottamistaidot


- Voit testata oman tasosi eri kielissä https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

C2 mestarin taso
C1 taitajan taso
B2 osaajan taso
B1 kynnystaso
A2 selviytyjän taso
A1 alkeistaso

Alla on linkki taitotasotaulukkoon, jossa ovat sanalliset kuvaukset eri taitotasoista.
http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä