Etäopiskelujakso 2.12.2020 - 31.1.2021

Kurssikokeen korvaavat tehtävät

Määräpäivä

Laadi esseevastaukset seuraaviin kysymyksiin. Oppikirjaa saa käyttää apuna.

1. Psyykkisen hyvinvoinnin tietopaketti lukiolaiselle 

Olet opinto-ohjaaja ja tehtäväsi on laatia lukiota aloitteleville opiskelijoille tietopaketti psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi opintojen aikana. Hahmottele tietopaketin keskeinen sisältö ja perustele se psykologisella tiedolla. (20 p)

2. Selitä, mitä tarkoitetaan pakko-oireisella häiriöllä, ja pohdi, miten se vaikuttaa yksilön itsesäätelyyn ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (20 p)

3. Miksi psykoterapia voi auttaa mielenterveyden häiriöistä kärsiviä? (20 p) 

Kurssikokeen korvaavat tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi 4. kurssin tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan
Väite12345
Osaan luetella emootion osatekijät (tunne-elämys, kognitiivinen arviointi, neurofysiologiset reaktiot, tunneilmaisu, toiminta).
Tiedän, miten tunteita tutkitaan psykologiassa.
Osaan kertoa esimerkkejä kulttuurin vaikutuksesta tunteisiin.
Osaan nimetä emootioiden käsittelyssä keskeisiä aivoalueita (mantelitumake, oribitofrontaalinen etuotsalohko).
Osaan selittää, miten emootiot ja kognitiivinen toiminta vaikuttavat toisiinsa.
Ymmärrän mitä tarkoitetaan adaptiivisilla ja epäadaptiivisilla tunteilla.
Osaan luetetella hallinta- ja puolustuskeinoja sekä luokitella defenssejä.
Tiedän, mikä on ihmisen vireystilan hermostollinen perusta.
Tunnistan unen vaiheet.
Osaan määritellä stressin ja kriisin.
Hallitsen mielenterveyshäiriöiden pääjaottelun (mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt, psykkoottiset häiriöt).
Osaan antaa selityksiä mielenterveyden häiriöiden syistä ja syntymekanismeista.
Tiedän, mitä psykoterapia on ja mitkä ovat sen pääsuuntaukset.


Arvioi omaa työskentelyäsi:

3 = paljon
2 = jonkin verran
1 = ei lainkaan


Väite123
Aktiivisuus tunnilla (ajattelu, keskustelu, lukeminen, tehtävien tekeminen)
Säännöllinen opiskelu (esim. tehtävien tekeminen)
Harrastuneisuus (lisätiedon hankkiminen itsenäisesti)
Vastuullisuus (tehtävien palauttaminen ajallaan, poissaolojen selvittäminen)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä