PS4

Itsearviointi 2. jakson (Psyykkinen hyvinvointi) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaaan kuvailla miten ihminen ylläpitää psyykkistä tasapainoaan (hallintakeinot ja defenssit).
Osaan jaotella defenssejä niiden adaptiivisuuden perusteella ja antaa esimerkkejä niistä.
Osaan nimetä vireystilan kannalta keskeiset aivoalueet (hypotalamus, talamus, aivorunko ja -verkosto).
Osaan nimetä unen vaiheet (kevyt uni, syvä uni, REM-uni).
Tiedän mitä teorioita on esitetty nukkumisen ja unien näkemisen merkityksestä ihmiselle.
Osaan määritellä käsitteet stressi, kriisi ja traumaperäinen stressireaktio.
Tiedän mitä subjektiivisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. jakson tiedollisista tavoitteista (Emootiot)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Osaan kuvata emootioita viiden osatekijän (tunne-elämys, kognitiiviset arviot, neurofysiologiset reaktiot, tunneilmaisu, toiminta) avulla.
Osaan antaa esimerkkejä emootioiden tutkimisessa käytetyistä menetelmistä.
Tiedän mitä affektiivisilla järjestelmillä tarkoitetaan.
Osaan nimetä tunteiden käsittelyn kannalta keskeisiä aivoalueita (mantelitumake, orbitofrontaalinen etuotsalohko).
Osaan antaa esimerkkejä emootioiden ja kognition yhteyksistä.
Ymmärrän tunteiden merkityksen sosiaalisille suhteille.
Osaan selittää, mitä Greenberg tarkoittaa ensisijaisilla adaptiivisiilla/epäadaptiivisilla tunteilla, toissijaisilla ja välineellisillä tunteilla.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Psykologian opetussuunnitelma

Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
 • osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta
 • osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
 • tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
 • osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
 • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
 • syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

Keskeiset sisällöt

 • tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta
 • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena
 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
 • tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä
 • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
 • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä
 • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot
 • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito
 • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä
 • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

Kurssisuunnitelma

3.2. Tunteet ohjaavat toimintaa
4.2. Tunteilla on biologinen perusta
6.2. Emootiot aivoissa
10.2. Emootioiden ja kognition yhteyksiä
11.2. Tunteet sosiaalisina viesteinä
14.2. Wanhat
17.2. Harmia vai hyötyä tunteista?
18.2. Psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
20.2. Ihminen tarvitsee unta
2.3. Stressi, kriisit ja niistä selviytyminen
3.2. Onnellisuus ja ihmissuhteet
5.3. Näkökulmia mielenterveyteen
9.3. Mielenterveyden häiriöt ja puolustuskeinot
10.3. Mielialahäiriöt
12..3. Ahdistuneisuushäiriöt
16.3. Persoonallisuushäiriöt
17.3. Psykoottiset häiriöt ja skitsofrenia
19.3. Miten mielenterveyden häiriöitä selitetään?
23.3. Psykoterapiaa - kenelle ja miksi?
24.3. Psykodynaaminen psykoterapia/ Kognitiivinen psykoterapia

Tehtävä tunteista


ILO - ONNI - VIHA - HÄMMÄSTYS - PELKO - RAKKAUS - JÄNNITYS - SURU - HÄPEÄ - SYYLLISYYS

Valitkaa jokin tunne ja käykää sitä läpi seuraavien kysymysten avulla:
1. Millaiset tilanteet, ajatukset tai muut ärsykkeet tyypillisesti herättävät kyseisen tunteen?
2. Millaisia kehon tuntemuksia tähän tunteeseen liittyy?
3. Millaiset ilmeet ja muut ilmaisutavat ovat tunteelle tyypillisiä?
4. Miten muut reagoivat ko. tunteen ilmaisemiseen? Millaisia vaikutuksia ja tehtäviä tällä tunteella on ihmissuhteissa? Millaisia vastatunteita tämä tunne voi herättää?
5. Miten tämä tunne saa ihmisen toimimaan (toimintavalmius)?
6. Miten (millaisin keinoin) tätä tunnetta pyritään mahdollisesti säätelemään?
7. Liittyykö tähän tunteeseen ja sen ilmaisuun jotain suomalaiselle kulttuurille tyypillisiä uskomuksia tai normeja? Jos liittyy, millaisia? Entä muualla?
8. Miten ko. tunnetta voitaisiin tutkia / on tutkittu?

Tunne

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä