PS4 (vanha ops)

PS4 Kurssisuunnitelma 2017-2018

pe 11.8. Motivaatio - Miten motivaatio selittää käyttäytymistä?
ti 15.8. Biologiset motiivit ovat myös psykologisia
ke 16.8. Psyykkiset ja sosiaaliset motiivit
pe 18.8. Ajattelen - siis tunnen
ti 22.8. Emootioiden neurobiologiaa
ke 23.8. Emootiot ja sosiaalinen vuorovaikutus
pe 25.8. Emootiot ja kulttuuri
ti 29.8. Tunne-elämän taitoa
ke 30.8. Mitä älykkyys on?
pe 1.9. Älykyyden mittaaminen on haastavaa
ti 5.9. Älykkyyden kulttuurisidonnaisuus ja perinnöllisyys
ke 6.9. Viisaus kehittyy asiantuntijuuden ja elämänkokemuksen myötä
pe 8.9. Kolme näkökulmaa asiantuntijuuden ymärtämiseen
ti 12.9. Ongelmanratkaisu
ke 13.9. Luovuus
pe 15.9.
ti 19.9. Kertausta
ma 25.9. Koe + tutkielman palauttaminenAloitustehtävä

Tutki omaa motivaatiotasi ja sen yhteyttä osaamiseen seuraavan tehtävän avulla.

  1. Pakot. ”On pakko…, pitäisi…, en osaa…, en pysty…” Listaa asioita, joita et osaa hyvin etkä myöskään halua tehdä.
  2. Haasteet. ”Olisi mukava…, minua kiinnostaisi…, ” Listaa asioita, joita et osaa, mutta haluat oppia ja olet kiinnostunut niistä.
  3. Rutiinit. ”Minulla on tapana…, olen tottunut tekemään tämän asian…” Listaa asioita, jotka osaat hyvin, mutta jotka eivät kiinnosta sinua kovinkaan paljon.
  4. Intohimot. ”Olen innostunut… olen intohimoinen tekemään…” Listaa asioita, joita osaat hyvin ja ne kiinnostavat sinua kovasti.

Pohdi, miten voisit muuttaa pakkosi haasteiksi, rutiinisi intohimoiksi.

Pohdintaa

1. Mitkä psykologiset ja vuorovaikutukselliset tekijät voivat vaikuttaa siihen, kuinka pysyvästi parisuhteeseen sitoudutaan?

2. Miten oma perheesi on vaikuttanut sinun käsityksiisi sukupuolirooleista?


Perehtyminen johokin valinnaiseen aiheeseen

Kirjoita psykologinen essee, jossa pohdit oppimaasi tietoa soveltaen valitsemaasi aihetta. Aloita kokoamalla itsellesi muistiinpanot niistä näkökohdista, joita aiot esseessä soveltaa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota psykologisen tiedon soveltamiseen, käsitteiden käyttöön sekä taitavaan ajatteluun. Kurssiavain on Motivaatio.

Mahdollisia aiheita:
1. Motivaatio
* Miten rakastumista voidaan ymmärtää ja selittää psykologisesti?
* Syömisen psykologiset selitykset
* Addiktiot: pelaaminen, pornoriippuvuus, kuntoiluriippuvuus tms.
* Mitä psykologisia selityksiä löytyy blogin pitämisen/ vloggaamisen taustalta?
2. Emootiot
* Sovella Greenbergin tunneteoriaa omien tunnekokemusten tutkimiseen ja erittelemiseen. (Mitä asenteita ja tunteita ilmaisen eniten suhteessa toisiin ihmisiin? Esim. koenko itseni jatkuvasti väärin kohdelluksi tai valitanko jatkuvasti sitä, miten epäoikeudenmukaisia ja vaikeita asiat ovat? Hyödynkö näiden tunteiden /asenteiden ilmaisemisesta jotenkin? Saanko esim. sympatiaa, hallinnan tunnetta, vapautuksen vastuusta?)
* Flow (virtauskokemus)
3. Älykkyys
* Älykkyyden tutkimisen historiaa
* Onko älykkyys kulttuurisidonnaista vai perinnöllistä?
4. Asiantuntijuus
* Haastattele jotakin oman alansa (harrastus tai työ) asiantuntijaa. Kirjaa ylös osaamisen kehittymisen prosessi. Kiinnitä huomiota esim. seuraaviin asioihin: Miten kehittyminen aloittelijasta ekspertiksi on tapahtunut? Minkälaisia ongelmia matkan varrella on jouduttu ratkaisemaan? Miten omaa osaamistaan voi kehittää? -- Tarkastele haastateltavan kokemuksia oppikirjassa esitettyjen asiantuntijuuden kolmen näkökulman (s.130) valossa.
5. Luovuus
* Analysoi jonkin erityisen luovan henkilön elämänkaarta luovuustutkimuksen tuloksia soveltaen.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Ohjeita esseen laatimiseen

Esseen tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjoittamis- ja ajattelutaitoja sekä lisätä asiantuntemusta. Essee on itseopiskelun muoto, joka tarjoaa tilaisuuden hankkia uutta tietoa ja syventää olemassa olevaa käsitystä oppiaineeseen liittyvistä keskeisistä teemoista. Esseessä on oltava pohtiva ote, mikä erottaa esseen merkittävästi myös referaatista.

Hyvässä esseessä on aloitus, käsittelyosa ja lopetus. Vastaus etenee loogisesti ja johdonmukaisesti (järkevät kappaleet, asioiden järjestys muodostaa ehjän kokonaisuuden).

Sopiva laajuus on noin 2-4 koneella kirjoitettua sivua. Muista merkitä myös käyttämäsi lähteet esseen loppuun!

Kirjoittaessasi psykologian esseetä valitsemastasi ilmiöstä, kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

1. Voiko ilmiötä tarkastella biologisesta, psyykkisestä tai sosiokulttuurisesta näkökulmasta tai niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Pohdi esim. näitä:

* biologiset tekijät (perimä, aivotoiminta, hormonaalinen toiminta)
* sosiokulttuuriset tekijät (vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet, ryhmät, kulttuuri)
* Kannattaako historiallinen näkökulma ottaa mukaa? Ennen/nyt?
* elämänkaari (ihmisen yksilökehitys)
* kannattaako asiaa tarkastella psykologian perinteisten suuntausten (behaviorismi, psykodynaaminen psykologia, humanistinen psykologia, kognitiivinen psykologia) kautta

2. Tutkimuksellinen näkökulma (miten asiaa on tutkittu, millaisia tuloksia saatu).

Myös tästä blogista löytyy monenlaisia ohjeita psykologian lukio-opiskeluun: https://oppimisentaidot.wordpress.com/category/opiskelijalle/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä