Vaativat kognitiiviset toiminnot

Ryhmissä tapahtuva opiskelu

Tässä jaksossa perehdymme korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöihin: päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus ja kielelliset toiminnot.15 Kieli (oppikirjan s. 126 - 138)

Lue oppikirjan teksti.
Poimi siitä keskeisimmät psykologiset käsitteet. Miten selittäisit ne muille opiskelijoille?
Tutustu myös kirjassa esiteltyihin tutkimuksiin, jotka liittyvät kielen oppimiseen. Laadi niistä tiivistelmät.
Miten kieli paikallistuu aivoihin? 

Pohdi erityisesti: MItä uutta digitalisaatio on tuonut kieleemme? Haastattele isovanhempaasi: millaisia sanoja isovanhempasi eivät luultavastin tunnista? Mitä isovanhempiesi tietämiä sanoja sinä et luultavasti tunnista?

Laadi aihekokonaisuudesta powerpoint-esitys, jonka avulla opetat aiheen muille. Esitykseen voi liittää videoklippejä tai uutisia, jotka liittyvät kielen oppimiseen. 

Tässä yksi videoesitelmä, johon kannattaa perehtyä:

Kirjoittavat apinat


Kieli

Palauta työsi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

16 Päätöksenteko (oppikirjan s. 139 -156)

Lue oppikirjan teksti.
Poimi siitä keskeisimmät psykologiset käsitteet. Miten selittäisit ne muille opiskelijoille?
Tutustu myös kirjassa esiteltyihin tutkimuksiin, jotka liittyvät päätöksentekoon. Laadi niistä tiivistelmät.

Laadi aihekokonaisuudesta powerpoint-esitys, jonka avaulla opetat aiheen muille. Esitykseen voi liittää videoklippejä tai uutisia, jotka liitttyvät päätöksentekoon.

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/alykas-jarjettomyys-kognitiivinen-suorituskyky-ei-suojaa-ihmisia-typeryydelta/


Video päätöksenteosta

Päätöksenteko

Palauta työsi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

17 Ongelmanratkaisu (s. 157 -176)

Lue oppikirjan teksti.
Poimi siitä keskeisimmät psykologiset käsitteet. Miten selittäisit ne muille opiskelijoille?
Tutustu myös oppikirjassa esitettyihin tutkimuksiin, jotka liittyvät ongelmanratkaisuun. Laadi niistä tiivistelmät.

Laadi aihekokonaisuudesta powerpoint-esitys, jonka avaulla opetat aiheen muille. Esitykseen voi liittää videoklippejä tai uutisia, jotka liitttyvät ongelmanratkaisuun.

Mistä hyvät ideat tulevat?


Tapaus I: Valitse jokin oma ongelma, jonka haluaisit ratkaista. Kirjoita ylös ongelmanratkaisuprosessin kuvaus: Mitkä tekijät vaikuttavat ongelmanratkaisuun? Millaisten vaiheiden kautta ongelmanratkaisuprosessisi etenee? Mitä uutta luova ajattelu voisi antaa ongelman ratkaisemiseksi? Millaisia esteitä ja millaisia tukevia keinoja sinulla oli miettiessäsi ongelman ratkaisua? Kirjoita kuvaus omasta ongelmanratkaisuprosessistasi käyttäen apunasi kirjan teoriatietoa kappaleesta 17, Ongelmanratkaisu.

Tapaus II: Minttu on abiturientti, jonka pitäisi ratkaista oma jatkokoulutukseen hakeutuminen ja tehdä mahdollinen ammatinvalinta. Päätöksen tekeminen tuntuu Mintusta vaikealta. Millainen voisi olla Mintun taitava ongelmanratkaisuprosessi, jonka avulla ongelma ratkeaisi? Kirjoita kuvaus Mintun ongelmanratkaisuprosessista käyttäen apunasi kirjan teoriatietoa kappaleesta 17, Ongelmanratkaisu.

Tapaus III: Luovan henkilön analysointia. Etsi esimerkki ihmisestä, joka on sinun mielestäsi luova jossakin tiedollisessa tai taidollisessa asiassa ja tarkastelemaan häntä . Miten hän täyttää luovuuden määritelmän? Miten hänen luovuutensa on mahdollisesti kehittynyt (perimä, ympäristön vaikutus, ihmisen itsensä vaikutus)? Miten hänen ajattelussaan näkyy luovalle ajattelulle tyypilliset piirteet? Miten hän ratkaisee ongelmia? Mitkä asiat tukevat hänen luovuuttaan ja luovaa ajatteluaan?


Ongelmanratkaisu

Palauta työsi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

18 Asiantuntijuus (s. 177 - 191)

Lue oppikirjan teksti.
Poimi siitä keskeisimmät psykologiset käsitteet. Miten selittäisit ne muille opiskelijoille?
Tutustu myös kirjassa esiteltyihin tutkimuksiin, jotka liittyvät asiantuntijuuteen. Laadi niistä tiivistelmät.

Laadi aihekokonaisuudesta powerpoint-esitys, jonka avulla opetat aiheen muille. Esitykseen voi liittää videoklippejä tai uutisia, jotka liityvät asiantuntijuuteen.

Katso oheinen video. Mihin Global Elders -neuvosto pyrkii?

Maailman kylänvanhimmat


Asiantuntijuus

Palauta työsi tähän.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.