PS3 etäopiskelujakso 10.2.2021 alkaen

Itsearviointi 5. luvun (Muisti) tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 95 - 125)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Tiedän, mitkä ovat sensorisen muistin, työmuistin ja säilömuistin tehtävät.
Hallitsen Alan Baddeleyn teorian työmuistin neljästä osatoiminnosta.
Tiedän, millaista tietoa säilömuistin eri osiin talletetaan.
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan muistin rekonstruktiivisella luonteella.
Osaan kuvailla muistin hermostollista perustaa.
Ymmärrän unohtamisen merkityksen ja selityksiä unohtamiselle.
Osaan selittää mitä anterogradinen ja retrogradinen amnesia tarkoittavat.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 4. luvun (tarkkaavaisuus) s. 74 - 94 tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän mitä eroa on sisäisesti ohjautuvalla ja ulkoisesti ohjautuvalla tarkkaavaisuudella.
Osaan selittää, mitä habituaatio ja orientaatiorefleksi tarkoittavat.
Osaan selittää käsitteet tarkkaamattomuus- ja muutossokeus.
Tiedän millainen on tarkkaavaisuuden hermostollinen perusta.
Osaan kuvata neglect-oiretta ja ymmärrän miten lateralisaatio liittyy siihen.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 3. luvun tiedollisista tavoitteista ( oppikirjan s. 47 - 73)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan selittää, miten aistiärsykkeestä muodostuu havainto.
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan miten- ja mikä-reiteillä.
Tiedän, mitä agnosia ja ataksia tarkoittavat.
Osaan antaa esimerkkejä konstanssista.
Tiedän, mitkä tekijät vaikuttavat syvyyshavainnon muodostumiseen.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 1. ja 2. lukujen tiedollisista tavoitteista (oppikirjan s. 6 - 45)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaanVäite12345
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan kognitiivisella toiminnalla (kognitiolla).
Osaan selittää käsitteet representaatio, skeema ja havaintokehä.
Osaan antaa esimerkkejä hitaasta ja nopeasta ajattelusta.
Osaan kuvailla hermosolun rakennetta ja toimintaa.
Tunnistan yleisimmät aivojen kuvantamismenetelmät (EEG, MRI, PET, fMRI).
Hallitsen hermoston jaottelun (keskus- ja ääreishermosto sekä näiden osat).
Osaan nimetä aivolohkot ja aistialueet aivokuorella.
Ymmärrän, mitä käsitteillä plastisiteetti ja lateralisaatio tarkoitetaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Ohjeita PS3-kurssin etäopiskeluun

Psykologian 3. kurssi opiskellaan etänä Teamsin kautta. Tunteja on maanantaisin klo 14-15, keskiviikkoisin klo 9.45-11.00 ja torstaisin klo 14-15. Ensimmäinen oppitunti on keskiviikkona 10.2. klo 9.45.

Oppikirjana on Otavan kustantama Oivallus 3.

Tänne Pedanettiin linkitän oppituntien muistiinpanot ja kurssiin liittyvät linkit.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä