PS3

Psykologian opetussuunnitelma

Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot
 • perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
 • ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

Keskeiset sisällöt

 • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä
 • kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
 • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
 • havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
 • jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

Tutustu tiedeuutiseen

Tiedeuutinen

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi psykologian 3. kurssista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan


Väite12345
Ymmärrän, mitä kognitio tarkoittaa.
Osaan selittää käsitteet representaatio ja sisäinen malli.
Ymmärrän hitaan ja nopean ajattelun eron.
Osaan luetella tärkeimmät aivojen kuvantamismenetelmät.
Osaan nimetä aivojen perusrakenteet (aivolohkot, aistialueet).
Hallitsen hermoston perusrakenteen.
Osaan selittää, miten aistiärsykkeestä muodostuu havainto.
Ymmärrän, mikä on tarkkaavaisuuden hermostollinen perusta.
Hallitsen sensorisen muistin, työmuistin ja säilömuistin tehtävät ja rakenteet.
Ymmärrän, mitä tarkoittaa muistin rekonstruktiivisuus.
Ymmärrän, mikä on muistin hermostollinen perusta.
Osaan selittää mitä tarkoitetaan anterogradisella ja retrogradisella amnesialla.


Arvioi omaa työskentelyäsi
3 = paljon
2 = jonkin verran
1 = ei lainkaan

Väite123
Aktiivisuus tunnilla (ajattelu, keskustelu, lukeminen, tehtävien tekeminen)
Säännöllinen opiskelu (esim. tehtävien tekeminen)
Harrastuneisuus (lisätiedon hankkiminen itsenäisesti)
Vastuullisuus (tehtävien palauttaminen ajallaan, oman vastuualueen huolehtiminen ryhmätöissä, poissaolojen selvittäminen)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Esseetehtävä PS3

Laadi oppikirjaa avuksi käyttäen esseevastaus seuraavaan tehtävään:

Analysoi työmuistin merkitystä ihmisen kognitiivisessa toiminnassa (yo reaali kevät 2014)

Tutustu myös oppikirjailijamme Tiina-Maria Päivänsalon blogiin, jossa hän antaa ohjeita psykologian esseen kirjoittamiseen:
Psykologian esseevastaus

Psykologian essee

Palauta tehtävä tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä