Sosiaalipsykologian tutkimusmenetelmiä

Lue oppikirjan s. 168 - 180.

Tehtävä 1 s. 181

Millaista tutkimusotetta on käytetty seuraavissa tutkimusesimerkeissä:

a) Tutkijat lähettivät tuhannelle henkilölle kyselyn, jossa näitä pyydettiin arvioimaan, kuinka tyypillisiä tietyt persoonallisuuden piirteet olivat a) naisilla ja b) miehillä. Tutkimuksen pohjalta saatiin tietoa siitä, mitkä ominaisuudet tutkitussa kulttuurissa mielletään feminiinisiksi ja mitkä maskuliinisiksi.

b) Tutkijat halusivat selvittää, vaikuttaako käsitys omista taidoista auttamishalukkuuteen. He kertoivat koeryhmille, että koeryhmäläisten suorittaman psykologisen testin perusteella nämä ovat todennäköisesti taitavia rottien käsittelyssä. Kontrolliryhmälle ei annettu tietoa rottien käsittelytaidosta. Tämän jälkeen koehenkilöt joutuivat tilanteeseen, jossa heitä näennäisesti yllättäen pyydettiin auttamaan tutkimuslaboratorion rottien siirtämisessä. Tutkijat vertasivat auttamishalukkuutta koeryhmässä ja kontrolliryhmässä.

c) Tutkijat pyysivät palvelutalon asukkaita kirjoittamaan vapaamuotoisesti tilanteista, joissa he olivat kokeneet saavansa apua, ja tilanteista, joissa heitä ei ollut autettu. Tekstiaineistoa analysoitiin mm. etsimällä auttamistarinoiden ja avutta jäämisen tarinoiden yhteisiä piirteitä.

d) Tutkijat halusivat selvittää, mitkä autettavien piirteet vaikuttavat auttamishalukkuuteen. Avustajana toimi välillä nuori nainen, nuori mies, vanhempi nainen ja vanhempi mies. Kukin avustajista esitti saavansa sairaskohtauksen metrossa aamun työmatkaliikenteen aikaan. Tutkijat havainnoivat kanssamatkustajien auttamishalukkuutta ja vertasivat sitä, kuinka usein kukin henkilöstä sai apua.

Sosiaalipsykologian tutkimusmenetelmiä

Palauta tähän luvun 7 tehtävät.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä