Sosiaalipsykologia tieteenalana

Lue oppikirjasta s. 8-24.

Tehtävä 1 s. 25

Määrittele lyhyesti, mikä on
a) sosiaalipsykologian tutkimuskohde ja
b) millainen on sosiaalipsykologian suhde muihin tieteisiin.

Tehtävä 4 s. 25

Sosialisaatiolla tarkoitetaan prosessia, jonka aikana yksilö sisäistää tietoja ja taitoja, joiden avulla hän selviää erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja yhteiskunnassa. Pohdi, miten seuraavat tekijät ovat vaikuttaneet omaan sosialisaatioosi:
a) sisarukset tai niiden puute
b) kotipaikkakunta
c) harrastukset
d) uskontokunta tai uskontokuntiin kuulumattomuus
e) suomalaisuus

Tehtävä 8 s. 26

a) Mitkä olivat Milgramin kokeen tulokset?
b) Missä tilanteissa Milgramin kuvaamia ilmiöitä voidaan nykyaikana havaita?