Ryhmäprosessit

Lue oppikirjan s. 84 - 112.

Tehtävä 3 s. 113

Mieti omaa elämääsi kuluneen viikon ajalta. Pohdi,
a) millaisissa eri rooleissa olet ollut tuona aikana
b) mitkä roolit ovat merkittävimpiuä ja mieluisimpia, entä oletko joutunut joihinkin vastoin tahtoasi
c) millaisia rooliristiriitoja olet kokenut?

Tehtävä 6 s. 113

Miksi normeja noudatetaan silloinkin, kun kukaan ei ole näkemässä?

Tehtävä 12 s. 116

Tarkastele kahta ryhmää, joiden jäsen olet. Valitse kummastakin ryhmästä henkilö, jolla katsot olevan valtaa kyseisessä ryhmässä. Miten nämä henkilöt käyttävät valtaa? Luettele konkreettisia tekoja ja toimintoja, joissa vallankäyttöä ilmenee. Minkä tyyppistä valtaa henkilöt käyttävät? Vertaile heitä toisiinsa. Onko heidän vallankäyttönsä vaikuttavuudessa eroja? Mistä arvelisit erojen johtuvan?

Ryhmäprosessit

Palauta tähän luvun 4 tehtävät.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.