Ryhmien väliset suhteet monikulttuurisessa maailmassa

Lue oppikirjan s. 118 - 144.

Tehtävä 1 s. 145

Selitä käsitteet
a) realistisen konfliktin teoria
b) minimaalinen ryhmä
c) ryhmän alhainen status
d) ennakkoluulo
e) kontaktihypoteesi
f) stereotypia

Tehtävä 3 s. 145

a) Mieti esimerkkejä vähemmistöistä, joilla on matala status. Millä tavalla se näkyy tavassa, joilla heitä kohdellaan?
b) Joidenkin vähemmistöryhmien status on korkea. Nämä ns. varmat vähemmistöt korostavat erilaisuutensa arvokkaita puolia. Mitä korkean statuksen vähemmistöryhmiä sinulle tulee mieleen? Mistä arvostus voisi johtua?

Tehtävä 5 s. 145

Miten selittäisit suomalaisten ja ruotsalaisten välisiä enakkoluuloja realistisen konfliktin teorian avulla? Mitä muita realistisia konflikteja voit mainita?

Tehtävä 6 s. 145

Vertaile kahta tuntemaasi kansallista kulttuuria keskenään soveltamalla Hofsteden neljää kulttuuriulottuvuutta. Miten seuraavat ulottuvuudet ilmenvät valitsemissasi kulttuureissa?
a) individualismi - kollektivismi
b) suuri - pieni valtaetäisyys
c) maskuliinisuus - feminiinisyys
d) epävarmuuden välttäminen - sietäminen

Tehtävä 9

Mistä olet Suomessa erityisen ylpeä? Mitä sellaisia tapoja suomalaisessa kulttuurissa on, joita mielestäsi maahanmuuttajan ei olisi syytä omaksua?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä