Ihmisten väliset suhteet: attraktio, altruismi ja aggressio

Lue oppikirjan s. 56 - 80.

Tehtävä 1 s. 81

Sosiaalinen tuki voidaan jakaa emotionaaliseen tukeen, arvioimistukeen, tiedolliseen tukeen ja välineelliseen tukeen.
a) Millaisesta sosiaalisesta tuesta seuraavissa esimerkeissä on kysymys:
- onnettomuuden uhreille järjestetään ryhmäkokoontuminen, jossa on mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia
- kämppikset kertovat tosilleen helppoja ja halpoja ruokaohjeita
- ystävä kuuntelee toisen kertomusta järkyttävistä tapahtumista kerta toisensa jälkeen
- naapurit antavat tuoreelle äidille lastensa pieneksi jääneitä vaatteita
- työtoveri jättää huomauttamatta stressaantuneen työntekijän tekemästä merkityksettömästä virheestä
- kirjoitellaan internetin vertaistukipalstalla

b) Millaisesta sosiaalisesta tuesta hyötyisi:
- velkakierteeseen joutunut nuori aikuinen
- uudelle paikkakunnalle muuttanut lukiolainen
- henkilö, jonka seurustelusuhde on päättynyt äkillisesti
- nuoruusiän diabetekseen sairastunut urheilija
- väsynyt nuori äiti

Tehtävä 5 s. 81

Oletko itse ollut tilanteessa, jossa joku tarvitsee selvästi apua? Mitä olet tehnyt silloin? Mitkä tekijät voisivat selittää auttamista tai auttamatta jättämistä?

Tehtävä 7 s. 82

Vertaile, miten biologiset teoriat, frustraatio-aggressio-teoria ja sosiaalis-kognitiiviset teoriat selittävät aggressiivista käyttäytymistä. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia niissä on? Miten ne voivat täydentää toisiaan?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä