Ihmisten väliset suhteet: attraktio, altruismi ja aggressio

Lue oppikirjan s. 56 - 80.

Tehtävä 1 s. 81

Sosiaalinen tuki voidaan jakaa emotionaaliseen tukeen, arvioimistukeen, tiedolliseen tukeen ja välineelliseen tukeen.
a) Millaisesta sosiaalisesta tuesta seuraavissa esimerkeissä on kysymys:
- onnettomuuden uhreille järjestetään ryhmäkokoontuminen, jossa on mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia
- kämppikset kertovat tosilleen helppoja ja halpoja ruokaohjeita
- ystävä kuuntelee toisen kertomusta järkyttävistä tapahtumista kerta toisensa jälkeen
- naapurit antavat tuoreelle äidille lastensa pieneksi jääneitä vaatteita
- työtoveri jättää huomauttamatta stressaantuneen työntekijän tekemästä merkityksettömästä virheestä
- kirjoitellaan internetin vertaistukipalstalla

b) Millaisesta sosiaalisesta tuesta hyötyisi:
- velkakierteeseen joutunut nuori aikuinen
- uudelle paikkakunnalle muuttanut lukiolainen
- henkilö, jonka seurustelusuhde on päättynyt äkillisesti
- nuoruusiän diabetekseen sairastunut urheilija
- väsynyt nuori äiti

Tehtävä 5 s. 81

Oletko itse ollut tilanteessa, jossa joku tarvitsee selvästi apua? Mitä olet tehnyt silloin? Mitkä tekijät voisivat selittää auttamista tai auttamatta jättämistä?

Tehtävä 7 s. 82

Vertaile, miten biologiset teoriat, frustraatio-aggressio-teoria ja sosiaalis-kognitiiviset teoriat selittävät aggressiivista käyttäytymistä. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia niissä on? Miten ne voivat täydentää toisiaan?