PS6 Psykologian kertauskurssi (0,5 kurssia)

Esseetehtävä

Koronaviruspandemialla on monia psykologisia vaikutuksia. Kirjoita essee, jossa analysoit psykologisen tiedon avulla laaja-alaisesti pandemian vaikutuksia ihmisen psyykelle, ihmisyhteisöille (sosiaalipsykologinen ja kulttuurinen näkökulma) sekä psykologiselle tutkimukselle.

Käsittele ainakin seuraavia aihekokonaisuuksia: psyykkinen itsesäätely (hallintakeinot, defenssit), stressi, uni, persoonallisuuden vaikutus käyttäytymiseen pandemian aikana (mitkä persoonallisuuden piirteet vaikuttavat rajoitusten noudattamiseen).

Esseetä suunnitellessasi voit käyttää apuna myös psykologian kurssien sisältöjä.
Esim. 1. kurssissa käsitellään psykologista tutkimusta. Mitä mahdollisuuksia pandemia tarjoaa tutkijoille?
2. kurssi käsittelee ihmisen psyykkistä kehitystä. Miten eri ikävaiheessa olevat ihmiset kokevat pandemian?
3. kurssi käsittelee kognitioita; miten kognitiiviset toiminnot (havaitseminen, tarkkaavaisuus, ajattelu, muisti) liittyvät teemaan?
4. kurssi käsittelee emootioita ja mielenterveyttä. Miten ne liittyvät pandemiaan?
5. kurssi liittyy persoonallisuuteen - onko eri persoonalllisuuden piirteillä vaikutusta tähän asiaan? Entä älykkyydellä? Entä miten eri kulttuurierot tai ryhmien väliset jännitteet näkyvät suhtrautumisessa pandemiaan?

Käytä apunasi oppikirjojen antamaa tietoa sekä erinomaista ohjelmaa, jonka voit kuunnella tästä linkistä:

Psykologian tutkijalle koko maailma on nyt iso koeasetelma - kolme tapaa selvitä pandemiasta järjissään

Tehtävä on vaativa ja vastaa ainereaalikokeen 30 pisteen esseetehtävää, jossa olennaista on psykologinen tiedon soveltaminen ja oivaltava tarkastelutapa.

Suositeltava sanamäärä on vähintään 500 sanaa. Ylärajaa ei ole. Tässä vielä Oivallus-sarjan oppikirjailijan ohjeita esseen kirjoittamiseen:

https://oppimisentaidot.wordpress.com/2016/11/15/nain-se-sujuu-pikaohje-abitissa-esseeta-vasaavalle/

Harjoitusessee

Määräaika:
Pandemian psykologiset vaikutukset. Palauta esseevastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kurssisuunnitelma

8.1. Psykologian 1. kurssin kertausta
11.1. Esseetehtävä pedanetissa
13.1. Psykologian 2. kurssin kertausta
15.1. Psykologian 2. kurssin kertausta
18.1. Esseetehtävä pedanetissa
20.1. Psykologian 3. kurssin kertausta
22.1. Psykologian 3. kurssin kertausta
25.1. Esseetehtävä pedanetissa
27.1. Psykologian 4. kurssin kertausta
29.1. Psykologian 5. kurssin kertausta
1.2. Psykologian preliminäärikokeeseen tutustumista

Psykologin neuvoja ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen

Abi, näin selätät ylioppilaspaineet

Opiskelijahuollon psykologi Jenni Sihvonen laati HS:n pyynnöstä vinkit ylioppilaskokeen tuomien paineiden selättämiseen.

Ennen koetta:
 • Tee itsellesi kohtuullinen lukusuunnitelma, jossa on tarpeeksi aikaa myös voimavaroja tuoville asioille.
 • Rauhoita viimeinen päivä ennen koetta ja tee silloin jotain mukavaa ja rentouttavaa.
 • Mieti etukäteen, monelta sinun tarvitsee herätä ja lähteä kotoa, jotta ehdit varmasti.
 • Valitse illalla mukavat vaatteet odottamaan aamua, pakkaa eväät ja muut tavarat valmiiksi.
 • Käy koetilanne mielessäsi läpi ennen koetta ja kuvittele onnistunut koetilanne.
 • Mieti mitä teet, jos jäädyt kokeessa. Mieti valmiiksi erilaisia taktiikoita, kuten tauon pitäminen tai mind mapin teko.
Vinkit koetilanteeseen:
 • Suunnittele kokeen alussa ajankäyttöäsi: mihin kysymyksiin vastaat ja mistä aloitat. Kysymyksiin joista tiedät eniten, kuluu myös eniten aikaa.
 • Lue kaikki kysymykset huolellisesti läpi. Aloita helpoimman tuntuisesta, äläkä huolestu, jos et osaa vastata kaikkiin kysymyksiin.
 • Muista että lyhytkin vastaus on parempi kuin ei vastausta ollenkaan.
 • Muista pitää myös taukoja ja syödä eväitä.
 • Mikäli huomaat jännittäväsi paljon, voit katkaista jännitystä myös käymällä vessassa jaloittelemassa.
 • Jos sinun on vaikea keskittyä vastaamaan kysymyksiin, mieti etukäteen kannustuslauseita, joilla voit rauhoitella itseäsi: ”Osaan nämä asiat.” ”Minä selviän tästä.”
 • Voit kokeilla erilaisia rentoutusharjoituksia, joita on hyvä harjoitella jo etukäteen. Voit pitää minitauon myös sulkemalla silmäsi ja kuvittelemalla olevasi jossakin mukavassa paikassa hetken aikaa, kuten hiekkarannalla tai riippukeinussa.

Ennakkotehtävä psykologian kertauskurssille

Psykologian kertauskurssin tarkoituksena on kerrata lukion psykologian pakollisen ja syventävien kurssien sisällöt. Kurssit ovat aihekokonaisuuksiltaan laajoja. 

Tätä tehtävää varten:

1. Silmäile läpi kaikki psykologian kurssien oppikirjat (Oivallus 1 - 5).

2. Etsi jokaisesta kurssista

a) 10 keskeisintä psykologian käsitettä; laadi niille myös selitys
b) 5 keskeisintä psykologista tutkimusta/tutkijaa, jotka kyseisellä kurssilla on käsitelty - kirjaa ylös myös se, mitä tutkimuksessa on käsitelty ja miksi ko. tutkija/tutkimus on merkittävä psykologiassa

Älä tyydy valitsemaan käsitteitä "umpimähkään", vaan kuvittele olevasi ikään kuin psykologian ainereaalikokeen laatija. Mitkä asiat ovat kaikkein keskeisimpiä kullakin kurssilla? MItkä psykologiset tutkimukset ovat kaikkein merkittävimpiä kurssilla käsitellyssä psykologian osa-alueessa (esim. 2. kurssin kehityspykologiset tutkimukset jne.) ?

Psykologian kurssit

PAKOLLINEN KURSSI

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)
Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta. Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan. Perehtyminen johonkin psyykkiseen ilmiöön Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista. Psykologinen tieto ja tutkimus.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

2. Kehittyvä ihminen (PS2)
Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa. Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet. Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana. Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät.

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)
Havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta. Jonkin kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus.

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)
Tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena. Tunteiden universaalisuus ja kulttuuri-sidonnaisuus. Tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä. Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen. Keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito.

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)
Persoonallisuuden määrittely, persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus. Tilanteiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä. Kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Valmistaudu psykologian reaalikokeeseen seuraamalla psykologiaan liittyviä ohjelmia ja uutisia!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä