PS6 Psykologian kertauskurssi (0,5 kurssia)

Psykologin neuvoja ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen

Abi, näin selätät ylioppilaspaineet

Opiskelijahuollon psykologi Jenni Sihvonen laati HS:n pyynnöstä vinkit ylioppilaskokeen tuomien paineiden selättämiseen.

Ennen koetta:
 • Tee itsellesi kohtuullinen lukusuunnitelma, jossa on tarpeeksi aikaa myös voimavaroja tuoville asioille.
 • Rauhoita viimeinen päivä ennen koetta ja tee silloin jotain mukavaa ja rentouttavaa.
 • Mieti etukäteen, monelta sinun tarvitsee herätä ja lähteä kotoa, jotta ehdit varmasti.
 • Valitse illalla mukavat vaatteet odottamaan aamua, pakkaa eväät ja muut tavarat valmiiksi.
 • Käy koetilanne mielessäsi läpi ennen koetta ja kuvittele onnistunut koetilanne.
 • Mieti mitä teet, jos jäädyt kokeessa. Mieti valmiiksi erilaisia taktiikoita, kuten tauon pitäminen tai mind mapin teko.
Vinkit koetilanteeseen:
 • Suunnittele kokeen alussa ajankäyttöäsi: mihin kysymyksiin vastaat ja mistä aloitat. Kysymyksiin joista tiedät eniten, kuluu myös eniten aikaa.
 • Lue kaikki kysymykset huolellisesti läpi. Aloita helpoimman tuntuisesta, äläkä huolestu, jos et osaa vastata kaikkiin kysymyksiin.
 • Muista että lyhytkin vastaus on parempi kuin ei vastausta ollenkaan.
 • Muista pitää myös taukoja ja syödä eväitä.
 • Mikäli huomaat jännittäväsi paljon, voit katkaista jännitystä myös käymällä vessassa jaloittelemassa.
 • Jos sinun on vaikea keskittyä vastaamaan kysymyksiin, mieti etukäteen kannustuslauseita, joilla voit rauhoitella itseäsi: ”Osaan nämä asiat.” ”Minä selviän tästä.”
 • Voit kokeilla erilaisia rentoutusharjoituksia, joita on hyvä harjoitella jo etukäteen. Voit pitää minitauon myös sulkemalla silmäsi ja kuvittelemalla olevasi jossakin mukavassa paikassa hetken aikaa, kuten hiekkarannalla tai riippukeinussa.

Kurssisuunnitelma

18.12. Kurrsin aloitus 

8.1. PS1 -kurssin kertausta

10.1. PS2 -kurssin kertausta

13.1. PS3 -kurssin kertausta

15.1. PS4 -kurssin kertausta

17.1. PS5 -kurssin kertausta

20.1. Psykologian ainereaalikokeeseen vastaamisesta

22.1. Psykologian preliminäärikoe

Ennakkotehtävä psykologian kertauskurssille

Psykologian kertauskurssin tarkoituksena on kerrata lukion psykologian pakollisen ja syventävien kurssien sisällöt. Kurssit ovat aihekokonaisuuksiltaan laajoja. 

Tätä tehtävää varten:

1. Silmäile läpi kaikki psykologian kurssien oppikirjat (Oivallus 1 - 5).

2. Etsi jokaisesta kurssista

a) 10 keskeisintä psykologian käsitettä; laadi niille myös selitys
b) 5 keskeisintä psykologista tutkimusta/tutkijaa, jotka kyseisellä kurssilla on käsitelty - kirjaa ylös myös se, mitä tutkimuksessa on käsitelty ja miksi ko. tutkija/tutkimus on merkittävä psykologiassa

Älä tyydy valitsemaan käsitteitä "umpimähkään", vaan kuvittele olevasi ikään kuin psykologian ainereaalikokeen laatija. Mitkä asiat ovat kaikkein keskeisimpiä kullakin kurssilla? MItkä psykologiset tutkimukset ovat kaikkein merkittävimpiä kurssilla käsitellyssä psykologian osa-alueessa (esim. 2. kurssin kehityspykologiset tutkimukset jne.) ?

Psykologian kurssit

PAKOLLINEN KURSSI

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)
Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta. Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan. Perehtyminen johonkin psyykkiseen ilmiöön Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista. Psykologinen tieto ja tutkimus.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

2. Kehittyvä ihminen (PS2)
Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa. Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet. Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana. Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät.

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)
Havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta. Jonkin kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus.

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)
Tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena. Tunteiden universaalisuus ja kulttuuri-sidonnaisuus. Tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä. Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen. Keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito.

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)
Persoonallisuuden määrittely, persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus. Tilanteiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä. Kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Valmistaudu psykologian reaalikokeeseen seuraamalla psykologiaan liittyviä ohjelmia ja uutisia!