OPO2/2020

Opo-passi ohjeet

https://www.opopassi.com/ohjeetopiskelija

opopassin kokoaminen

  • OPOPASSI 20p = OPS-OSIOT 5 p + POLUT 15 p 

  • Kerää Opopassiin 20 pistettä OPS-osioista ja jatko-opintopolulta. 

  • OPS-osioita on viisi. Nämä osiot ovat kaikille pakollisia. OPS-osioiden aiheet ovat opetussuunnitelman määrittämät: itsetuntemus, jatko-opinnot, työelämä, yrittäjyys ja jatko-opintosuunnitelma. OPS-osiot tuottavat 5 pistettä.  

  • Jatko-opintopolkuja on 12. Valitse oma polkusi ja kerää 15 pistettä omaan Opopassiin. 
    Kokoa passi esim wordilla, powerpointilla, padletilla, prezillä, canvalla tms ja palauta passisi pedanetin palautuskansioon koeviikon loppuun mennessä. Huolehdi, että kaikki tehtävät, kuvat, videot, linkit ovat paikoillaan.
Tässä kuva ops-osioista (yhteiset osiot) ja sen alla kuva polkuosiosta:opopassi1 kuva uusi.pngopopassi2 kuva.png

Liitteet:

opopassi1 kuva uusi.png

Kurssin suoritus

-Jokainen kokoaa itselleen opo-passin johon kuuluu opon valitsemia tehtäviä sekä opiskelijan itse valitsemia tehtäviä. Tehtäväsuosituksia annetaan kun ne liittyvät selkeästi oppitunnilla käytyyn aiheeseen.

-https://www.opopassi.com/

- passi kootaan alustalle (pedanet).
  • Valitse oman ryhmäsi sivu jossa palautuskansio. (Saat omaan ryhmääsi salasanan)

- passin palautus koeviikolla

-Opon järjestämät vierailut

-Henkilökohtainen opiskelu-ja yo-suunnitelman teko

-Opo-keskustelu

Opo2/2020 kurssi


SISÄLTÖ:

• jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla
• työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä
• yrittäjyys
• työelämä- ja työnhakutaidot
• työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen
• jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu,
• jatko-opintoihin hakeutuminen
• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen
• lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

TAVOITTEET:
Opiskelija...
• kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan
• perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle
• tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan
• lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.