OP2

Jatko-opinnot ja työelämä (OP2)

Näyttökuva (16).png
SISÄLTÖ:

• jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla
• työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä
• yrittäjyys
• työelämä- ja työnhakutaidot
• työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen
• jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu,
• jatko-opintoihin hakeutuminen
• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen
• lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

TAVOITTEET:
Opiskelija...
• kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan
• perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle
• tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan
• lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.