Liikunta

Liikunta

Valkealan lukion uuden opetussuunnitelman mukaiset liikuntakurssit

LI1 Energiaa liikunnasta (pakollinen)

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.


LI2 Aktiivinen elämäntapa (pakollinen)

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista.


LI3 Terveyttä liikkuen (valtakunnallinen syventävä)

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisen kunnon seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.


LI4 Yhdessä liikkuen (valtakunnallinen syventävä)

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin sisältönä on wanhojen tanssit. Tanssittavat tanssit valitaan yhdessä liikunnanopettajien kanssa.


LI5 Hyvinvointia liikkuen (valtakunnallinen syventävä)

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.

LI6 Palloilukurssi (paikallinen syventävä)

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden eri pallopelien harrastamiseen. Palloilukurssin tavoitteena on parantaa eri pallopelien teknistä ja taktista osaamista. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla voidaan syventyä muutamaan lajiin tai harjoitella monipuolisesti erilaisia pallopelejä.

LI7 Retkikurssi (valtakunnallinen syventävä)

LIITu Liikuntatutorkurssi (paikallinen soveltava)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä