Kuvataide

Kuvataiteen kurssit

PAKOLLISET VALTAKUNNALLISET KURSSIT

Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)
Tutustutaan tilaan, maisemaan, arkkitehtuuriin, muotoiluun sekä ympäristösuunnitteluun ja – taiteeseen eri tekniikoita ja materiaaleja kokeilevasti hyödyntäen. Tehtävissä tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan kestävää kehitystä ja ajankohtaisia ilmiöitä.

SYVENTÄVÄT VALTAKUNNALLISET KURSSIT

Osallisena mediassa (KU3)
Kurssilla tutustutaan median sisältöihin ja ilmiöihin. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi median kuviin (kuvajournalismi, mainonta, viihdekuvat, sarjakuva, tietokonekuvat), graafiseen suunnitteluun, valokuvaan, elokuvaan ja tuotteiden suunnitteluun.

Taiteen monet maailmat (KU4)
Kurssilla tehdään kuvia kuvataiteen innoittamana, tulkitaan taidekuvia ja tutustutaan kuvataiteen ilmiöihin eri aikakausina ja eri kulttuureissa. Suositellaan valmentavana kurssina myös kuvataiteen diplomikurssille aikoville. 

SOVELTAVAT PAIKALLISET KURSSIT

Ateljee (KU5)
Kurssilla hiotaan realistisen kuvan tekemisen tekniikkaa ja taitoa; pyritään eri aiheiden kolmiulotteiseen kuvaamiseen. Harjoitellaan mm erilaisten materiaalien ja ihmisen kuvaamista sekä tehdään asetelmia. Noudatetaan kuvataiteen perinteitä niin kuvan tekemisessä kuin kuvan sommittelussa. 

Abstraktia (KU6)
Kurssilla pyritään irrottautumaan perinteisestä kuvan tekemisestä: yritetään unohtaa realistinen aiheiden kuvaaminen. Nostetaan tekemisessä etusijalle muodot, värit ja tuntemukset; tehdään "ei esittäviä" töitä. Tavoitellaan mielenkiintoisia lopputuloksia leikitellen välillä materiaaleilla. 

VALTAKUNNALLINEN LUKIODIPLOMI

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2)  
Ennen lukiodiplomikurssia opiskelijalla tulee olla suoritettuna neljä kuvataiteen lukiokurssia. Lukiodiplomin tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti opiskelijan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja syvällistä osaamista. Opiskelija tutkii ja ilmaisee kulttuurisesti moninaista todellisuutta oppiaineelle ominaisin keinoin. Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, tuottamisen, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä